Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Рыбников Г.Е. - Шанурин Е.Ю. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 14 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
1 3 S = 140   -8.0   33   23.0   57.99 57.99   14  
2 4 E = -420   5.0   60
3 3 E +2 -150   4.0   58
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 3 W +1 -130   10.0   71
6 4 E = -620   17.0   85
2 7 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
7 3 E = -140   9.4   70   -7.6   47.35 52.67   24  
8 4x S = 590   -14.0   21
9 4 S +2 480   -16.0   17
10 3 W = -140   -3.0   44
11 5 E +1 -480   12.0   75
12 2 N = 110   4.0   58
3 12 - EW Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
13 3NT W +3 -690   13.0   77   14.2   54.92 53.42   18  
14 4 N -2 -100   16.0   83
15 3x N = 730   -20.0   8
16 3NT E = -600   4.2   59
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4 W -2 100   1.0   52
4 9 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
19 2 S +2 170   -13.0   23   51.0   67.71 56.99   7  
20 4 N -1 -100   17.0   85
21 4NT W +3 -520   15.0   81
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 3x N -1 -200   11.0   73
24 3 N = 140   7.0   65
5 4 - NS Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
25 2 S -1 -50   -4.0   42   -56.0   30.56 51.70   21  
26 3 E = -110   -16.0   17
27 4x S -1 -100   6.0   63
28 5 W +1 -420   -12.0   25
29 3 W = -110   -18.0   13
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 11 - NS Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
31 2 W = -110   5.0   60   24.0   58.33 52.81   13  
32 6x N -3 -500   14.0   79
1 3NT W -2 100   20.0   92
2 2 W +2 -170   -10.0   29
3 4 E = -620   -11.0   27
4 3 N = 110   6.0   63
7 7 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
5 3 N +2 150   20.0   92   21.0   57.29 53.45   12  
6 4 S = 420   -9.0   31
7 3 W = -110   21.0   94
8 3NT S +1 430   -20.0   8
9 4 N -3 -150   5.0   60
10 4 W = -620   4.0   58
8 7 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
11 3 N -1 -50   12.0   75   21.0   57.29 53.93   8  
12 4 S -2 -200   -13.0   23
13 3NT N +3 690   19.0   90
14 2 N +1 140   20.0   92
15 6NT W = -990   -20.0   8
16 3 W +1 -130   3.0   56
9 4 - EW Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
17 4x S -2 -300   -21.9   4   -39.4   36.30 51.97   17  
18 5 S = 600   17.7   87
19 3 S +1 130   -17.7   13
20 6 S -1 -100   16.7   85
21 1NT N +1 120   -12.5   24
22 3x W -4 1100   -21.7   5
10 9 - NS Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
23 4 E -1 100   16.0   83   25.0   58.68 52.64   14  
24 3NT W = -400   -22.0   4
25 3 N = 140   9.0   69
26 2 N = 110   1.0   52
27 4 S -1 -50   3.0   56
28 6 W -1 50   18.0   88
11 7 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
29 4x E -1 200   -18.0   13   -62.2   28.41 50.44   22  
30 4 N = 420   -24.0   0
31 4 N +2 680   -24.0   0
32 5 W +1 -680   20.8   93
1 4 N -1 -50   -2.0   46
2 4 E -1 50   -15.0   19
12 11 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
3 3NT S -2 -100   17.0   85   -9.0   46.88 50.14   25  
4 6 W -1 100   -11.0   27
5 3NT S = 600   -11.0   27
6 3x W -2 500   -22.0   4
7 3x S -1 -200   18.0   88
8 0 N 0 Av/Av   0.0   50
13 13 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
9 4 S -1 -50   -5.0   40   -16.0   44.46 49.71   32  
10 5x W -3 800   4.0   58
11 3x W +2 -670   -24.0   0
12 2 E -3 150   9.0   69
13 2 W -1 100   1.0   52
14 3NT S -1 -50   -1.0   48