Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 7.   Сдачи: 5 6 7 8 9 10

     DLR: W        VUL: None
  KQ7 
  K732 
  AQ10542 
  -- 
 AJ6  8 1083
 J654 Q98
 K86 73
 762 Q10953
  9542 
  A10 
  J9 
  AKJ84 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 11 10 11 10 E 1 1 3 1 3
S 11 11 10 11 10 W 2 2 3 2 3
minimax = 3NT S, +460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3NT S 6 +2     460 -5.0 5.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT N 3 +4     520 16.0 -16.0
3 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
3NT S 6 +2     460 -5.0 5.0
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
6 N 10 =     920 21.0 -21.0
5 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT S J +3     490 10.0 -10.0
6 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT S 5 +2     460 -5.0 5.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3NT S 4 +1     430 -20.0 20.0
8 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT N 6 +3     490 10.0 -10.0
9 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT S 4 +1     430 -20.0 20.0
10 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
4 S 6 +1     450 -14.0 14.0
11 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3NT S 3 +3     490 10.0 -10.0
12 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT S 4 +2     460 -5.0 5.0
13 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT S 3 +2     460 -5.0 5.0
14 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
6 N 5 =     920 21.0 -21.0
15 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4NT N 10 +1     460 -5.0 5.0
16 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT S 6 +3     490 10.0 -10.0
17 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT S 2 +1     430 -20.0 20.0
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT S 4 +1     430 -20.0 20.0
19 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
6 N 2 =     920 21.0 -21.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT S 4 +1     430 -20.0 20.0
21 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
3NT S 4 +3     490 10.0 -10.0
22 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT S 6 +2     460 -5.0 5.0
23 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
6 N 8 =     920 21.0 -21.0
24 Академова В.В.
Белинков А.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3NT N 9 +2     460 -5.0 5.0
25 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4 S 6 +2     480 4.0 -4.0