Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Осауленко О.П. - Шуднев А.М. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 20 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
1 4 S -1 -50   -15.0   19   -14.0   45.14 45.14   37  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 5x E -1 200   19.0   90
4 2NT E -1 100   5.0   60
5 4 W = -130   -10.0   29
6 5 E = -600   -8.0   33
2 19 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
7 3x E -1 200   14.6   80   81.6   78.33 61.73   7  
8 5 S = 450   7.0   65
9 3NT S +2 460   8.0   67
10 3 E -1 100   22.0   96
11 5 E = -450   8.0   67
12 1NT S +3 180   22.0   96
3 4 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
13 5 E +1 -620   22.0   96   -4.9   48.29 57.25   8  
14 4 S -1 -50   -7.0   35
15 3 S +1 170   4.0   58
16 x E = -750   -22.9   2
17 6NT N = 990   0.0   50
18 3NT E -2 100   -1.0   48
4 5 - NS Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
19 2 S +1 140   -6.0   38   8.0   52.78 56.13   10  
20 3NT N = 600   6.0   63
21 3NT W +2 -460   9.0   69
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 4x W -1 200   20.0   92
24 2 N +1 140   -7.0   35
5 5 - EW Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
25 2 S -2 -100   16.0   83   14.0   54.86 55.88   8  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 4 E = -130   14.0   79
28 3 E +3 -170   -2.0   46
29 4 E -1 100   3.0   56
30 3NT W = -400   -10.0   29
6 4 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
31 3x N -3 -800   24.0   100   -14.0   45.14 54.09   10  
32 7 W -1 100   -24.0   0
1 4 E -1 50   -12.0   25
2 2 W +1 -140   -4.0   42
3 2NT E +2 -180   -7.0   35
4 3 W -1 100   9.0   69
7 5 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
5 4 E -1 50   -5.0   40   -30.0   39.58 52.02   18  
6 3NT N +1 430   -2.0   46
7 2 E +2 -130   -5.0   40
8 3NT S +3 490   -10.0   29
9 4 E -1 100   -18.0   13
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 10 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
11 3 N -1 -50   12.0   75   36.0   62.50 53.33   11  
12 5x E -3 500   18.0   88
13 3 N +2 200   -4.0   42
14 1NT S +2 150   23.0   98
15 6NT W = -990   -20.0   8
16 2NT W = -120   7.0   65
9 6 - NS Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   -18.8   43.49 52.23   16  
18 3NT N +1 630   -1.0   48
19 4 N -1 -50   -8.3   33
20 3NT S +1 630   18.8   89
21 2 W = -110   -17.7   13
22 3NT N = 400   0.0   50
10 8 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
23 3NT E -1 100   -16.0   17   -65.0   27.43 49.75   30  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 2 N = 110   0.0   50
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4x S = 590   -22.0   4
28 6 E -1 50   -18.0   13
11 15 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
29 2 S = 90   6.0   63   -16.5   44.26 49.25   34  
30 2 S -1 -50   0.0   50
31 5 N = 650   3.0   56
32 4 W +1 -650   -13.5   22
1 4 S = 420   9.0   69
2 3x W = -530   -21.0   6
12 17 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
3 3NT S -2 -100   17.0   85   61.7   71.42 51.10   19  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 3 S +1 130   4.0   58
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 2 S -2 -200   18.0   88
8 4 W +1 -450   8.7   68
13 9 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
9 2 S +1 140   -10.0   29   -42.6   35.20 49.88   29  
10 5 S +2 710   9.0   69
11 3 S +1 130   -9.0   31
12 1NT W -2 100   3.0   56
13 3 W -2 200   -15.6   17
14 3NT S +1 430   -20.0   8