Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 10.   Сдачи: 23 24 25 26 27 28

     DLR: N        VUL: EW
  A542 
  1054 
  K2 
  10542 
 QJ7 25 K6
 97632 AKJ8
 974 J83
 KQ J863
  10983 
  Q 
  AQ1065 
  A97 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 8 5 8 7 E 6 4 8 5 5
S 7 8 5 8 7 W 6 4 8 5 5
minimax = 2 N, +110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3 N K -1 -50  -12.0 12.0
2 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3 S K -1 -50  -12.0 12.0
3 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
3 N K +1     170 19.0 -19.0
4 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3 S K =     140 9.0 -9.0
5 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 N A -1 -50  -12.0 12.0
6 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
2 S K +1     140 9.0 -9.0
7 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 W K -2     200 22.0 -22.0
8 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 N A =     110 0.0 0.0
9 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3 N A =     140 9.0 -9.0
10 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
2 S 2 +1     140 9.0 -9.0
11 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3 W K -1     100 -5.0 5.0
12 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
2 E 9 = -110  -21.0 21.0
13 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3 W K -1     100 -5.0 5.0
14 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 N A =     420 24.0 -24.0
15 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 N A =     140 9.0 -9.0
16 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 W K -1     100 -5.0 5.0
17 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 S K +1     140 9.0 -9.0
18 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3 S Q +1     170 19.0 -19.0
19 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 W 9 = -110  -21.0 21.0
20 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3 N K =     140 9.0 -9.0
21 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 W K = -110  -21.0 21.0
22 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2 W K = -110  -21.0 21.0
23 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3x S K -1 -100  -16.0 16.0
24 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3 W K -1     100 -5.0 5.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
2 S K +1     140 9.0 -9.0