Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Гомеров П.А. - Мельников М.Д. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 4 - EW Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
1 2 S +1 140   -8.0   33   -11.0   46.18 46.18   35  
2 4 E = -420   5.0   60
3 5 W = -600   13.0   77
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 3 N = 140   -19.0   10
6 3 E +1 -170   3.0   56
2 18 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
7 4x E -2 500   17.7   87   27.7   59.62 52.90   23  
8 4x N = 590   14.0   79
9 3 S +2 200   -23.0   2
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 2 N +1 140   8.0   67
3 12 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
13 3NT W +3 -690   -13.0   23   -14.2   45.08 50.29   28  
14 4 N -2 -100   -16.0   17
15 3x N = 730   20.0   92
16 3NT E = -600   -4.2   41
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4 W -2 100   -1.0   48
4 14 - EW Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
19 x E -2 500   -24.0   0   -17.0   44.10 48.74   29  
20 3NT N = 600   -6.0   38
21 3NT W +4 -520   15.0   81
22 3NT W +1 -630   -7.0   35
23 2 W = -90   -2.0   46
24 2 N +1 140   7.0   65
5 15 - NS Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
25 1NT N +1 120   17.0   85   19.0   56.60 50.32   27  
26 3 E = -110   -16.0   17
27 4x S -1 -100   6.0   63
28 5 E +1 -420   -12.0   25
29 3 S = 140   10.0   71
30 2 E +3 -200   14.0   79
6 13 - EW Мороз О.А.

Чадов М.Л.
31 1NT S -3 -300   18.0   88   29.0   60.07 51.94   18  
32 5 W +1 -620   -6.0   38
1 5x S -4 -800   24.0   100
2 3x N -3 -800   21.0   94
3 3NT E = -600   -4.0   42
4 4x S = 710   -24.0   0
7 9 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
5 4 W -1 50   -5.0   40   49.0   67.01 54.09   11  
6 3NT N +1 430   -2.0   46
7 3NT E = -600   23.0   98
8 3NT S +1 430   20.0   92
9 5x N -2 -300   3.0   56
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 6 - NS Каретников Л.В.

Поташев М.О.
11 3 W = -110   -6.0   38   -2.0   49.31 53.50   10  
12 5x W -3 500   18.0   88
13 3 S +2 150   -12.0   25
14 2 N = 110   7.0   65
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 3 E +1 -170   -11.0   27
9 5 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
17 4 W +1 -450   10.4   72   47.5   66.48 54.94   7  
18 3NT N +1 630   1.0   52
19 3 W = -140   21.9   96
20 5 N = 600   -6.3   37
21 2 E = -90   6.3   63
22 2 W -2 200   14.1   79
10 4 - NS Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
23 2 E = -110   5.0   60   14.0   54.86 54.93   5  
24 4 E -2 100   14.0   79
25 3 S = 140   9.0   69
26 1NT S = 90   -6.0   38
27 4 S -5 -250   -18.0   13
28 4 E = -420   10.0   71
11 3 - NS Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
29 3 E = -110   1.0   52   1.3   50.45 54.52   6  
30 4 N -2 -100   -10.0   29
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W = -620   7.3   65
1 3NT S = 400   2.0   54
2 3 W = -140   -2.0   46
12 3 - EW Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
3 3 S = 110   -1.0   48   39.7   63.78 55.29   3  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 3NT S -3 -300   19.0   90
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 1 N = 80   -1.0   48
8 4 W +1 -450   8.7   68
13 2 - NS Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
9 2 S +1 140   10.0   71   0.5   50.16 54.90   2  
10 4 N +3 710   -9.0   31
11 4x E -3 500   20.0   92
12 1NT S = 90   -6.0   38
13 2 N -1 -100   -13.5   22
14 4 N -1 -50   -1.0   48