Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 5.   Сдачи: 25 26 27 28 29 30

     DLR: N        VUL: EW
  KJ6 
  1075 
  Q104 
  AK43 
 53 25 A842
 J96 AK83
 9865 KJ73
 Q1097 5
  Q1097 
  Q42 
  A2 
  J862 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 6 5 7 E 6 6 7 8 6
S 7 7 5 5 7 W 6 6 7 8 6
minimax = 2 W, -90
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
3 E 2 = -110  -19.0 19.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
1NT N A =       90 3.0 -3.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
2 N 8 -3 -150  -23.0 23.0
4 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
2 S 6 -1 -50  -4.0 4.0
5 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 S 6 -2 -100  -16.0 16.0
6 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
1NT N 3 =       90 3.0 -3.0
7 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 W K = -90  -11.0 11.0
8 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
1NT N A =       90 3.0 -3.0
9 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
1NT x N 2 +1     280 24.0 -24.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 E A +1 -110  -19.0 19.0
11 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
1NT N 2 +1     120 17.0 -17.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 S 8 -3 -150  -23.0 23.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2 N A -1 -50  -4.0 4.0
14 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 S 6 -1 -50  -4.0 4.0
15 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
1NT N 2 +1     120 17.0 -17.0
16 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
2 E 6 = -90  -11.0 11.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 W J -2     200 22.0 -22.0
18 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
1NT N A +1     120 17.0 -17.0
19 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2 E 10 -1     100 9.0 -9.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
2 S A =     110 12.0 -12.0
21 Академова В.В.
Белинков А.М.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3 E 7 -1     100 9.0 -9.0
22 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 E 10 = -90  -11.0 11.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 W K = -90  -11.0 11.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
1NT N A =       90 3.0 -3.0
25 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
1NT S 9 +1     120 17.0 -17.0