Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Миневич П.С. - Щенников А.Г. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 18 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
1 3 S = 140   -8.0   33   -53.0   31.60 31.60   48  
2 4 W = -420   5.0   60
3 3 S = 140   -13.0   23
4 3NT E -2 200   -20.0   8
5 2 N = 110   -14.0   21
6 4 W +1 -150   -3.0   44
2 24 - EW Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
7 3x N = 730   -19.8   9   -25.8   41.04 36.32   46  
8 4 S +1 450   -7.0   35
9 4 N +1 450   8.0   67
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 3NT E = -400   -20.0   8
12 2NT N -1 -100   16.0   83
3 23 - EW Поспелов В.В.

Салмин М.А.
13 3NT W +2 -660   -2.0   46   -10.8   46.24 39.63   46  
14 4 N -2 -100   16.0   83
15 3x E -1 100   12.0   75
16 3NT E = -600   4.2   59
17 6NT S +1 1020   -19.0   10
18 4x E -3 500   -22.0   4
4 23 - EW Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
19 2 S -1 -50   23.0   98   8.0   52.78 42.91   43  
20 3NT N = 600   -6.0   38
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 3NT W -1 100   -13.0   23
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 22 - NS Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
25 2 E = -90   -11.0   27   -15.0   44.79 43.29   45  
26 2 S +1 140   19.0   90
27 3 W = -110   -3.0   44
28 1NT W +3 -180   -5.0   40
29 2NT E -1 100   -3.0   44
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 23 - NS Богач А.В.

Отчерцов А.В.
31 3 E = -140   -3.0   44   63.0   71.88 48.05   36  
32 5 E +1 -620   6.0   63
1 4x E -2 300   24.0   100
2 2 E = -110   14.0   79
3 3 E +1 -170   16.0   83
4 2 N +1 110   6.0   63
7 18 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
5 4 E -1 50   -5.0   40   25.0   58.68 49.57   28  
6 2x E -3 800   -21.0   6
7 2 S -2 -200   18.0   88
8 3NT S +1 430   20.0   92
9 5x N -2 -300   3.0   56
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 14 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
11 3 N -1 -50   -12.0   25   -27.0   40.63 48.45   33  
12 3x S = 730   -23.0   2
13 6 S -1 -100   19.0   90
14 2 N -1 -50   15.0   81
15 3NT E +2 -460   -19.0   10
16 2NT W = -120   -7.0   35
9 16 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
17 4 W +1 -450   10.4   72   -26.9   40.64 47.59   39  
18 6 N = 1370   -15.6   17
19 3 S = 110   -7.3   35
20 3 S +2 150   6.3   63
21 2 E -1 50   1.0   52
22 2x E -4 1100   -21.7   5
10 20 - NS Академова В.В.

Белинков А.М.
23 3NT E -1 100   16.0   83   12.0   54.17 48.24   37  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 3 N = 140   9.0   69
26 1NT S -1 -100   -20.0   8
27 5x W -3 500   20.0   92
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 19 - NS Петров К.А.

Уточкин С.Н.
29 3 E = -110   1.0   52   -37.7   36.91 47.21   41  
30 4 S -3 -150   -20.0   8
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W = -620   7.3   65
1 6NT N -2 -100   -8.0   33
2 3x W = -530   -21.0   6
12 21 - NS Поспелов В.В.

Салмин М.А.
3 3NT S = 400   21.0   94   0.3   50.11 47.45   40  
4 7 E -2 200   21.0   94
5 3NT N -3 -300   -19.0   10
6 3 N +1 130   4.0   58
7 3 N -2 -200   -18.0   13
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 20 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
9 1 S +3 170   -19.0   10   39.5   63.73 48.71   36  
10 5 S +2 640   20.0   92
11 4x S -1 -100   11.0   73
12 2NT S = 120   -1.0   48
13 2 S -1 -100   13.5   78
14 3NT S -2 -100   15.0   81