Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 4.   Сдачи: 19 20 21 22 23 24

     DLR: N        VUL: NS
  AKJ98 
  J8762 
  J42 
  -- 
 Q74 21 102
 K105 AQ
 A1083 KQ5
 AJ4 KQ9732
  653 
  943 
  976 
  10865 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 0 5 5 0 0 E 8 7 6 10 11
S 0 5 5 0 0 W 11 7 8 11 11
minimax = 5NT W, -460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3NT W A +2 -460  9.0 -9.0
2 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT W 5 +4 -520  -15.0 15.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT W K +3 -490  0.0 0.0
4 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3NT W K +2 -460  9.0 -9.0
5 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT W A +2 -460  9.0 -9.0
6 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1x N 3 =     160 24.0 -24.0
7 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3x N 2 -3 -800  -24.0 24.0
8 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
5 E 6 = -400  15.0 -15.0
9 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4NT W 8 +3 -520  -15.0 15.0
10 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT W K +3 -490  0.0 0.0
11 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
3NT W 8 +4 -520  -15.0 15.0
12 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
5 E 2 = -400  15.0 -15.0
13 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
3NT W 6 +4 -520  -15.0 15.0
14 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT W 8 +4 -520  -15.0 15.0
15 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
2x N K -2 -500  -6.0 6.0
16 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3NT W 6 +4 -520  -15.0 15.0
17 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3NT E 5 -1       50 19.0 -19.0
18 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3NT E 4 +4 -520  -15.0 15.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT W A +3 -490  0.0 0.0
20 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT W A +2 -460  9.0 -9.0
21 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3NT W A +3 -490  0.0 0.0
22 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT W 6 +4 -520  -15.0 15.0
23 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT W A +3 -490  0.0 0.0
24 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
5 W 6 -1       50 19.0 -19.0
25 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
6NT x W K -1     100 22.0 -22.0