Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Ваганов С.В. - Макеев В.В. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 8 - EW Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
1 3 N = 140   -8.0   33   5.0   51.74 51.74   23  
2 4 W = -420   5.0   60
3 4 W +1 -150   4.0   58
4 1NT E +1 -120   12.0   75
5 4 W = -130   10.0   71
6 3NT W -2 200   -18.0   13
2 12 - NS Петров К.А.

Уточкин С.Н.
7 4 N -2 -200   -12.5   24   -22.5   42.19 46.96   35  
8 4 S +1 450   7.0   65
9 4 S +1 450   -8.0   33
10 2 E = -110   17.0   85
11 5x E = -650   -22.0   4
12 2 S = 110   -4.0   42
3 18 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
13 3NT W +3 -690   -13.0   23   14.4   54.99 49.64   29  
14 3 N = 140   8.0   67
15 3x S +1 930   22.0   96
16 3NT E +1 -630   -15.6   17
17 6 N +1 1010   14.0   79
18 3 E -2 100   -1.0   48
4 15 - NS Каретников Л.В.

Поташев М.О.
19 1 N +1 110   -15.0   19   -46.0   34.03 45.74   37  
20 2 N +1 140   -6.0   38
21 2x N -2 -500   -6.0   38
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 2 W = -90   2.0   54
24 2 N +1 140   -7.0   35
5 19 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
25 2 E -1 100   9.0   69   21.0   57.29 48.05   34  
26 2 S -1 -100   -6.0   38
27 4 E = -130   -14.0   21
28 2 E +4 -170   2.0   54
29 3 S = 140   10.0   71
30 1 E +3 -170   20.0   92
6 17 - EW Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
31 1NT W +4 -210   14.0   79   21.0   57.29 49.59   30  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 3 E +1 -170   2.0   54
2 2 E +1 -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 3 N +1 130   -18.0   13
7 15 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
5 3 E = -140   15.0   81   15.0   55.21 50.39   26  
6 2x E -3 800   -21.0   6
7 2 W +3 -150   10.0   71
8 4NT N +1 460   5.0   60
9 4 W -1 100   -18.0   13
10 4 W +2 -680   24.0   100
8 13 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
11 3 W = -110   6.0   63   -37.0   37.15 48.74   32  
12 3 S +1 170   -13.0   23
13 2x E -2 500   -1.0   48
14 1NT S +1 120   -17.0   15
15 6 W -1 50   -23.0   2
16 3 E +1 -170   11.0   73
9 17 - NS Волкова Е.Н.

Волков С.В.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   -18.8   43.49 48.15   35  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 5x S -1 -100   -16.7   15
20 3 S +2 150   -6.3   37
21 2 E -1 50   -1.0   48
22 3 W -4 400   0.0   50
10 18 - NS Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
23 2 E +1 -140   -7.0   35   49.0   67.01 50.04   26  
24 5 W -1 50   -4.0   42
25 3 S +1 170   19.0   90
26 2 N = 110   1.0   52
27 4 S = 420   16.0   83
28 3NT W -3 150   24.0   100
11 13 - EW Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
29 4x S -1 -200   16.0   83   7.0   52.42 50.26   24  
30 3 S = 140   -16.0   17
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 6x N -6 -1400   24.0   100
1 3NT N +1 430   -16.0   17
2 3 W = -140   2.0   54
12 12 - EW Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
3 2 N = 110   -1.0   48   15.7   55.45 50.69   21  
4 6NT W -1 100   -11.0   27
5 3NT N = 600   -11.0   27
6 3NT S -2 -100   19.0   90
7 2 N -1 -100   11.0   73
8 4 W +1 -450   8.7   68
13 11 - NS Павлушко О.В.

Иванов А.В.
9 2 S +1 140   10.0   71   14.5   55.02 51.02   20  
10 5x W -3 800   4.0   58
11 3x E = -530   -22.0   4
12 3x S = 670   24.0   100
13 2 S -1 -100   -13.5   22
14 3x W -1 100   12.0   75