Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 6.   Сдачи: 31 32 1 2 3 4

     DLR: S        VUL: NS
  KJ62 
  109 
  K652 
  A43 
 8754 31 AQ109
 KQ4 J853
 J4 A87
 KJ92 108
  3 
  A762 
  Q1093 
  Q765 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 4 5 7 5 E 8 9 8 6 7
S 5 4 5 7 5 W 8 9 8 6 7
minimax = 1 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
2 W 10 +2 -170  -10.0 10.0
2 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
2 W 10 = -110  5.0 -5.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
2 W 2 -1       50 21.0 -21.0
4 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3x N 10 -3 -800  -24.0 24.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1NT W 10 +2 -150  -8.0 8.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
1 W 10 = -80  18.0 -18.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2 E 10 +1 -140  -3.0 3.0
8 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 N 7 -3 -300  -18.0 18.0
9 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
1 E 10 +1 -110  5.0 -5.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
1NT x W 10 +2 -380  -22.0 22.0
11 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
2 W 10 = -110  5.0 -5.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 W 10 +1 -140  -3.0 3.0
13 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
1NT S 2 -3 -300  -18.0 18.0
14 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
2 W 10 +1 -140  -3.0 3.0
15 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
1NT S 2 -2 -200  -12.0 12.0
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
1NT S 2 -1 -100  13.0 -13.0
17 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT W 2 +4 -210  -14.0 14.0
18 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 N 10 -3 -300  -18.0 18.0
19 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
2 N 10 -1 -100  13.0 -13.0
20 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3 E 10 -1       50 21.0 -21.0
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 W 10 +1 -110  5.0 -5.0
22 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
2 N Q -1 -100  13.0 -13.0
23 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
3 E 9 = -140  -3.0 3.0
24 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
2 N 10 -1 -100  13.0 -13.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3 N A =     110 24.0 -24.0