Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Женова Н.А. - Цыдынжапов Г.Э. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 19 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
1 4 S -1 -50   15.0   81   80.0   77.78 77.78   1  
2 4 E = -420   5.0   60
3 5x W = -750   21.0   94
4 2NT E = -120   12.0   75
5 3 E +1 -130   10.0   71
6 4 E = -620   17.0   85
2 1 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
7 4x N -2 -500   -16.7   15   -19.7   43.17 60.47   8  
8 4 S = 130   -5.0   40
9 4 S +1 450   -8.0   33
10 3 E = -140   3.0   56
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 2 N +2 170   19.0   90
3 4 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
13 5 E +1 -620   -22.0   4   4.9   51.71 57.55   7  
14 4 S -1 -50   7.0   65
15 3 S +1 170   -4.0   42
16 x E = -750   22.9   98
17 6NT N = 990   0.0   50
18 3NT E -2 100   1.0   52
4 4 - NS Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
19 5 S -1 -50   -23.0   2   -17.0   44.10 54.19   13  
20 4 S = 620   16.0   83
21 3NT W +2 -460   9.0   69
22 3NT W +1 -630   7.0   65
23 2NT E = -120   -4.0   42
24 2 S -2 -100   -22.0   4
5 7 - NS Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
25 2 W = -90   -11.0   27   7.0   52.43 53.84   13  
26 3 E -1 100   7.0   65
27 3NT N -5 -250   -22.0   4
28 3NT W -1 50   16.0   83
29 4 W -1 100   -3.0   44
30 2 E +2 -170   20.0   92
6 7 - EW Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
31 2 E +1 -140   3.0   56   -12.0   45.83 52.50   16  
32 5 W +1 -620   -6.0   38
1 4 E -1 50   -12.0   25
2 2 W +2 -170   10.0   71
3 3 E +1 -170   -16.0   17
4 3 E -1 100   9.0   69
7 8 - EW Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
5 3 E = -140   15.0   81   16.0   55.56 52.94   14  
6 4x S = 590   -16.0   17
7 2 S -2 -200   18.0   88
8 3NT N +3 490   -10.0   29
9 5x N -4 -800   22.0   96
10 3 W +2 -200   -13.0   23
8 7 - EW Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
11 3 N -1 -50   -12.0   25   -21.0   42.71 51.66   20  
12 4 S -2 -200   13.0   77
13 3NT N +3 690   -19.0   10
14 2 N +1 140   -20.0   8
15 6NT W = -990   20.0   92
16 3 W +1 -130   -3.0   44
9 10 - EW Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
17 4 W +1 -450   10.4   72   -36.9   37.20 50.05   25  
18 6x N = 1540   -24.0   0
19 3 W -1 100   0.0   50
20 3NT N = 600   -6.3   37
21 2 E -2 100   -7.3   35
22 3NT N +1 430   -9.8   30
10 13 - NS Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
23 1 W -1 100   16.0   83   14.0   54.86 50.53   21  
24 3NT W -1 50   -4.0   42
25 3 W -1 100   -5.0   40
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4 S -1 -50   3.0   56
28 4 W +1 -450   -9.0   31
11 12 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
29 2 E +2 -130   -6.0   38   35.9   62.46 51.62   16  
30 3 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   3.0   56
32 6 E -1 100   21.9   96
1 3NT N = 400   2.0   54
2 4 E -1 50   15.0   81
12 8 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
3 2NT N = 120   -9.0   31   -2.2   49.24 51.42   17  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 3NT S = 600   -11.0   27
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 1 N = 80   -1.0   48
8 0 N 0 A+/A+   4.8   60
13 10 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
9 2 S +2 170   -19.0   10   -38.2   36.74 50.29   24  
10 6x W -3 800   -4.0   42
11 4 E -3 150   -12.0   25
12 3 W -3 150   -9.0   31
13 0 N 0 A-/A+   4.8   60
14 3NT S -1 -50   1.0   52