Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 6.   Сдачи: 31 32 1 2 3 4

     DLR: N        VUL: None
  KJ1096 
  K5 
  A8 
  A985 
 AQ7  1 832
 3 AQJ10984
 K7532 --
 10762 KQ3
  54 
  762 
  QJ10964 
  J4 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 6 3 7 5 E 9 7 10 6 8
S 3 5 2 7 4 W 10 7 10 6 8
minimax = 4NT W, -430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3 E 5 +1 -170  -2.0 2.0
2 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
4 E 5 = -420  -14.0 14.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
4 E Q +1 -450  -22.0 22.0
4 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 E 5 -1       50 12.0 -12.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT W 3 +1 -430  -20.0 20.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
4 E 5 -1       50 12.0 -12.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 E 5 -1       50 12.0 -12.0
8 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
4x E 5 -1     100 20.0 -20.0
9 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
3 E Q = -140  4.0 -4.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
2 E 5 +1 -140  4.0 -4.0
11 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3NT W J -2     100 20.0 -20.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3x N K -2 -300  -6.0 6.0
13 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
5x S 3 -4 -800  -24.0 24.0
14 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
4NT N A -7 -350  -8.0 8.0
15 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
4 E 5 = -420  -14.0 14.0
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3 E 4 +1 -170  -2.0 2.0
17 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 E 5 +1 -170  -2.0 2.0
18 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 E J = -140  4.0 -4.0
19 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
4 E Q -1       50 12.0 -12.0
20 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
4 E Q -1       50 12.0 -12.0
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 E 5 -2     100 20.0 -20.0
22 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
4 E 5 = -420  -14.0 14.0
23 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4x E 5 -2     300 24.0 -24.0
24 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
4 E 5 = -420  -14.0 14.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4 E 5 = -420  -14.0 14.0