Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Никитина А.В. - Гусев В.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 13 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
1 2 S +1 140   8.0   67   14.0   54.86 54.86   15  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 2NT E -2 200   19.0   90
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 4 W -1 50   4.0   58
6 4 E = -620   -17.0   15
2 8 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
7 3 N = 140   9.4   70   15.4   55.34 55.10   16  
8 5 S = 450   7.0   65
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 2 S +1 110   -4.0   42
3 8 - EW Поляк В.А.

Свечникова М.В.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   24.2   58.39 56.20   11  
14 3 E = -140   23.0   98
15 2 S +2 170   -4.0   42
16 3NT E = -600   4.2   59
17 6NT S +1 1020   -19.0   10
18 3x N -2 -500   22.0   96
4 6 - NS Волкова Е.Н.

Волков С.В.
19 2 S +3 200   20.0   92   81.0   78.13 61.68   3  
20 4 N -1 -100   -17.0   15
21 1x N = 160   24.0   100
22 3NT E = -600   20.0   92
23 5x W -2 500   24.0   100
24 2 N +2 170   10.0   71
5 2 - NS Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
25 1NT N = 90   3.0   56   10.0   53.47 60.04   4  
26 3 E = -110   -16.0   17
27 3x S = 470   20.0   92
28 5 E = -400   -8.0   33
29 2NT E -1 100   -3.0   44
30 1 E +4 -200   14.0   79
6 1 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
31 2 W +2 -170   10.0   71   29.0   60.07 60.04   3  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 3 E +1 -170   2.0   54
2 2 W +1 -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 N +1 110   -6.0   38
7 1 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
5 4 E -1 50   -5.0   40   -30.0   39.58 57.12   3  
6 1 W -3 300   21.0   94
7 2 E +2 -130   -5.0   40
8 3NT S +2 460   5.0   60
9 5 E -3 300   -24.0   0
10 3x N = 670   -22.0   4
8 3 - NS Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
11 2 W +1 -110   -6.0   38   -8.0   47.22 55.88   5  
12 4 S -2 -200   -13.0   23
13 3NT N +2 660   13.0   77
14 2 N = 110   7.0   65
15 3NT E +3 -490   2.0   54
16 2 E +2 -170   -11.0   27
9 3 - NS Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
17 4 W = -420   11.5   74   -0.6   49.80 55.21   6  
18 2x E -1 100   -24.0   0
19 2 S +2 130   17.7   87
20 3NT S +1 630   18.8   89
21 3 N -1 -100   -10.4   28
22 2 W -2 200   -14.1   21
10 2 - EW Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
23 2 E +1 -140   7.0   65   16.0   55.56 55.24   3  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 3 S -1 -50   12.0   75
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 4 W +1 -450   9.0   69
11 2 - NS Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
29 3 N = 140   15.0   81   -30.5   39.40 53.80   9  
30 3 W = -110   -16.0   17
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W +1 -650   -13.5   22
1 6NT N -3 -150   -17.0   15
2 3 E = -140   -2.0   46
12 5 - NS Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
3 2 N = 110   1.0   52   -27.7   40.38 52.68   12  
4 3NT W +2 -660   0.0   50
5 3NT S -4 -400   -23.0   2
6 5 S -1 -50   -13.0   23
7 1 N +1 110   16.0   83
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 7 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
9 2 S +1 140   -10.0   29   16.5   55.74 52.92   11  
10 5x W -3 800   -4.0   42
11 5x S -1 -100   11.0   73
12 3 W -3 150   -9.0   31
13 1NT N -1 -100   13.5   78
14 3NT S -2 -100   15.0   81