Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Гулевич А.С. - Радохлеб А.И. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 4 - NS Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
1 2 S +1 140   8.0   67   11.0   53.82 53.82   18  
2 4 E = -420   -5.0   40
3 5 W = -600   -13.0   23
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 3 N = 140   19.0   90
6 3 E +1 -170   -3.0   44
2 9 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
7 4x E -3 800   -22.9   2   15.1   55.24 54.53   18  
8 5 N -1 -50   14.0   79
9 4 N +1 450   8.0   67
10 3x N -2 -500   20.0   92
11 5 E = -450   -8.0   33
12 3 S = 110   4.0   58
3 9 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
13 3NT E +3 -690   13.0   77   47.8   66.59 58.55   6  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 4 N -2 -200   22.0   96
16 3NT E +2 -660   19.8   91
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4 E -2 100   1.0   52
4 3 - EW Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
19 2 S +1 140   6.0   63   4.0   51.39 56.76   8  
20 4 N -1 -100   17.0   85
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT W = -600   -20.0   8
23 3 N -2 -200   11.0   73
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 4 - EW Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
25 2 S -1 -50   4.0   58   56.0   69.44 59.30   5  
26 3 E = -110   16.0   83
27 4x S -1 -100   -6.0   38
28 5 W +1 -420   12.0   75
29 3 W = -110   18.0   88
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 3 - NS Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
31 2 W -1 50   21.0   94   -8.0   47.22 57.28   4  
32 3NT E +2 -660   -6.0   38
1 4 E +1 -450   -22.0   4
2 2 W +1 -140   4.0   58
3 4 E = -620   -11.0   27
4 2 N = 110   6.0   63
7 2 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
5 2 W +1 -140   15.0   81   10.0   53.47 56.74   4  
6 1 W -4 400   16.0   83
7 3 E +1 -130   -5.0   40
8 3NT N +4 520   -16.0   17
9 3 W = -140   -10.0   29
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 1 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
11 3x S -2 -300   24.0   100   27.0   59.38 57.07   3  
12 4x W -3 500   -18.0   13
13 3NT N -1 -100   19.0   90
14 2 N = 110   -7.0   35
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 E +1 -170   11.0   73
9 2 - NS Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   -5.6   48.05 56.07   3  
18 5 S +1 620   -11.5   26
19 4 S -1 -50   -8.3   33
20 5 S = 600   6.3   63
21 1NT N = 90   3.1   57
22 2x E -3 800   15.2   82
10 2 - NS Никитина А.В.

Гусев В.А.
23 2 E +1 -140   -7.0   35   -16.0   44.44 54.90   6  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 3 S -1 -50   -12.0   25
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4 S -1 -50   3.0   56
28 4 W +1 -450   -9.0   31
11 4 - NS Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
29 3x N = 730   22.0   96   18.3   56.35 55.04   5  
30 4x S -2 -300   -22.0   4
31 6 N -2 -200   -24.0   0
32 4 W = -620   7.3   65
1 3NT N +1 430   16.0   83
2 4x W -1 100   19.0   90
12 3 - NS Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
3 3 S = 110   1.0   52   -39.7   36.22 53.47   8  
4 6 W = -1430   -18.0   13
5 3NT S -3 -300   -19.0   10
6 3 S +1 130   4.0   58
7 1 N = 80   1.0   52
8 4 W +1 -450   -8.7   32
13 4 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
9 3 S = 140   -10.0   29   -0.6   49.78 53.18   10  
10 6 S +1 1390   -10.0   29
11 4x S -1 -100   11.0   73
12 2 E -1 50   9.0   69
13 2 W -2 200   -15.6   17
14 3NT S -2 -100   15.0   81