Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 12.   Сдачи: 3 4 5 6 7 8

     DLR: W        VUL: Both
  K75 
  J986 
  Q5 
  J752 
 AQ10983  4 J4
 AQ1073 --
 AK 9742
 -- AKQ10983
  62 
  K542 
  J10863 
  64 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 1 4 4 1 E 10 11 9 9 12
S 2 1 4 4 1 W 10 12 9 9 12
minimax = 6 W, -1430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
6 W Q -1     100 11.0 -11.0
2 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
6 W Q = -1430  -18.0 18.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
6 W 2 = -1430  -18.0 18.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
7 W 6 -1     100 11.0 -11.0
5 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT W 2 +2 -660  0.0 0.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
6 W Q = -1430  -18.0 18.0
7 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 W Q +2 -680  -6.0 6.0
8 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
6 W Q = -1430  -18.0 18.0
9 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 W Q +2 -680  -6.0 6.0
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4 W Q +2 -680  -6.0 6.0
11 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
6 W Q -1     100 11.0 -11.0
12 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6NT W Q -1     100 11.0 -11.0
13 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 W Q +2 -680  -6.0 6.0
14 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
6 W 5 -1     100 11.0 -11.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
6 W 2 = -1430  -18.0 18.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
6 W Q = -1430  -18.0 18.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
6 W 5 = -1430  -18.0 18.0
18 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
7x W 7 -1     200 21.0 -21.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6 W Q -1     100 11.0 -11.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
6 W 5 -1     100 11.0 -11.0
21 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
7 E 2 -2     200 21.0 -21.0
22 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
6NT W Q -3     300 24.0 -24.0
23 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
5 W 5 = -650  2.0 -2.0
24 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 W 3 +2 -680  -6.0 6.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
7 W 6 -1     100 11.0 -11.0