Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 16 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
1 3 S = 140   -8.0   33   -24.0   41.67 41.67   40  
2 2 W +2 -170   -18.0   13
3 4 E +1 -150   4.0   58
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 3 W +2 -150   21.0   94
6 3NT W -2 200   -18.0   13
2 20 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
7 3 N -1 -100   3.1   57   -31.9   38.93 40.30   42  
8 5x S = 650   -20.0   8
9 2x E -3 800   -22.0   4
10 2NT S -3 -300   18.0   88
11 4 E +1 -450   -8.0   33
12 1NT N +1 120   -3.0   44
3 21 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
13 3NT W +3 -690   13.0   77   46.2   66.03 48.88   31  
14 4 N -2 -100   16.0   83
15 4x W -1 100   12.0   75
16 3NT E = -600   4.2   59
17 6NT S = 990   0.0   50
18 2x W -1 100   1.0   52
4 16 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
19 2 S +2 170   13.0   77   20.0   56.94 50.89   26  
20 3NT N +1 630   23.0   98
21 3NT W +4 -520   -15.0   19
22 3NT W +1 -630   7.0   65
23 1NT N -4 -400   -18.0   13
24 2 N +2 170   10.0   71
5 13 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
25 2 N -1 -50   4.0   58   30.0   60.42 52.80   16  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 4x S -1 -100   -6.0   38
28 5x E +1 -650   24.0   100
29 4 W -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 8 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
31 3 N -3 -300   18.0   88   4.0   51.39 52.56   15  
32 5 W +1 -620   -6.0   38
1 4x E -1 100   -20.0   8
2 4 W -1 50   -18.0   13
3 4 E = -620   11.0   73
4 3NT N -1 -100   19.0   90
7 8 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
5 3 E = -140   -15.0   19   -16.0   44.44 51.40   22  
6 4x S = 590   16.0   83
7 2 S -2 -200   -18.0   13
8 3NT N +3 490   10.0   71
9 5x N -4 -800   -22.0   4
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 11 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
11 3 W = -110   6.0   63   1.0   50.35 51.27   23  
12 4 S -2 -200   13.0   77
13 3NT N +2 660   -13.0   23
14 2NT S -2 -100   20.0   92
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 E -2 200   -23.0   2
9 12 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   -44.6   34.53 49.41   29  
18 3NT N +1 630   -1.0   48
19 3 S -1 -50   -8.3   33
20 3NT S +1 630   18.8   89
21 2NT W = -120   -24.0   0
22 3 S +1 170   -19.6   9
10 15 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
23 2 W +1 -140   7.0   65   22.0   57.64 50.23   24  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 3 N = 140   -9.0   31
26 1NT E = -90   14.0   79
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 13 - NS Ваганов С.В.

Макеев В.В.
29 4x S -1 -200   -16.0   17   -7.0   47.58 49.99   28  
30 3 S = 140   16.0   83
31 4 N +1 650   3.0   56
32 6x N -6 -1400   -24.0   0
1 3NT N +1 430   16.0   83
2 3 W = -140   -2.0   46
12 14 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
3 2NT S -4 -200   24.0   100   -18.6   43.55 49.46   33  
4 6 W -1 100   -11.0   27
5 3NT S -2 -200   16.0   83
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 2x W -2 500   -24.0   0
8 2x N -1 -100   -19.6   9
13 15 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
9 3NT S = 400   -22.0   4   -3.6   48.74 49.40   34  
10 4 N +3 710   9.0   69
11 5x S -1 -100   11.0   73
12 1 E = -80   13.0   77
13 3x W -1 200   -15.6   17
14 3NT S -1 -50   1.0   52