Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 13.   Сдачи: 9 10 11 12 13 14

     DLR: E        VUL: None
  5 
  AJ876 
  AK6 
  A763 
 AJ109632 14 Q4
 2 109543
 J10 Q872
 K84 J5
  K87 
  KQ 
  9543 
  Q1092 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 6 9 9 10 E 4 7 4 3 3
S 8 6 9 10 10 W 4 7 4 3 3
minimax = 3 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3NT S J -1 -50  -1.0 1.0
2 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
4 N Q -1 -50  -1.0 1.0
3 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 N Q -1 -50  -1.0 1.0
4 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT S J -2 -100  -15.0 15.0
5 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
4x N Q -1 -100  -15.0 15.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
4x W K -3     500 23.0 -23.0
7 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3NT S 2 -2 -100  -15.0 15.0
8 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4x W A -2     300 14.0 -14.0
9 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT S 4 +1     430 20.0 -20.0
10 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT S J -1 -50  -1.0 1.0
11 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3x W A -1     100 12.0 -12.0
12 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
4 W 3 -1       50 9.0 -9.0
13 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3NT S 10 -1 -50  -1.0 1.0
14 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3NT S 2 =     400 16.0 -16.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3NT S J -1 -50  -1.0 1.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S J -1 -50  -1.0 1.0
17 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 W K -1       50 9.0 -9.0
18 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3NT S 9 -1 -50  -1.0 1.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4 N Q -3 -150  -22.0 22.0
20 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT S J -2 -100  -15.0 15.0
21 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
4 N Q -2 -100  -15.0 15.0
22 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 N Q -2 -100  -15.0 15.0
23 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Академова В.В.
Белинков А.М.
5x N Q -2 -300  -24.0 24.0
24 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
4 N J =     420 18.0 -18.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4x W A -3     500 23.0 -23.0