Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Рапопорт В.Э. - Тян В.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 9 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
1 1NT S -4 -200   22.0   96   -9.0   46.88 46.88   34  
2 4 E = -420   5.0   60
3 3 S = 140   -13.0   23
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 3 N -1 -100   0.0   50
6 3NT W -2 200   -18.0   13
2 17 - EW Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
7 4x N -3 -800   21.9   96   53.9   68.71 57.79   10  
8 5x S -1 -100   19.0   90
9 3NT S +2 460   -8.0   33
10 3 W +1 -170   12.0   75
11 4 E +2 -480   12.0   75
12 1NT S +1 120   -3.0   44
3 5 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
13 3NT E +1 -630   -17.0   15   -78.7   22.67 46.08   37  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 4x E -2 300   -14.0   21
16 4 S -2 -100   -17.7   13
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4x W -3 500   -22.0   4
4 19 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
19 3 S = 110   -15.0   19   -33.0   38.54 44.20   40  
20 2NT N +2 180   0.0   50
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT E +1 -630   7.0   65
23 1NT S -2 -200   -11.0   27
24 2 N = 110   -14.0   21
5 20 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
25 2 S = 110   -12.0   25   -16.0   44.44 44.25   44  
26 2 S -1 -100   6.0   63
27 3 E +1 -130   14.0   79
28 2 E +4 -170   -2.0   46
29 2 S +2 170   -17.0   15
30 4 E = -420   -5.0   40
6 22 - EW Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
31 2 N -1 -100   -13.0   23   -3.0   48.96 45.03   43  
32 5 E +1 -620   -6.0   38
1 4 E = -420   14.0   79
2 3NT W -1 50   -18.0   13
3 4 E = -620   11.0   73
4 3 E -1 100   9.0   69
7 22 - NS Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
5 4 W -1 50   5.0   60   -43.0   35.07 43.61   47  
6 3NT N = 400   -16.0   17
7 2 E +2 -130   5.0   60
8 3NT S +2 460   -5.0   40
9 5x N -4 -800   -22.0   4
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 24 - NS Руденко К.В.

Цветков Д.С.
11 3 W = -110   -6.0   38   -10.0   46.53 43.97   48  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 3 S +2 200   -4.0   42
14 2 N = 110   7.0   65
15 6NT W = -990   -20.0   8
16 2x N -1 -100   13.0   77
9 26 - NS BYE

BYE
17   4.8   60   28.8   60.00 45.75   46  
18   4.8   60
19   4.8   60
20   4.8   60
21   4.8   60
22   4.8   60
10 24 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
23 2 E -1 100   16.0   83   18.0   56.25 46.80   43  
24 4 E -2 100   14.0   79
25 3 W -1 100   -5.0   40
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4x S -1 -100   -11.0   27
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 22 - NS Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
29 1NT W +1 -120   -2.0   46   50.3   67.46 48.68   37  
30 5x E -2 300   21.0   94
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W = -620   7.3   65
1 3NT N +3 490   23.0   98
2 2 W +1 -140   -2.0   46
12 19 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
3 3NT S = 400   21.0   94   -37.7   36.91 47.70   38  
4 6 W -1 100   11.0   73
5 3NT N -1 -100   -13.0   23
6 3x E = -730   -24.0   0
7 3x N -2 -500   -24.0   0
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 19 - NS Богач А.В.

Отчерцов А.В.
9 3NT N -2 -100   -17.0   15   -79.5   22.38 45.75   45  
10 5 S +2 640   -20.0   8
11 3 E = -140   -16.0   17
12 2 E -3 150   9.0   69
13 2 N -1 -100   -13.5   22
14 4 N -3 -150   -22.0   4