Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 3.   Сдачи: 13 14 15 16 17 18

     DLR: S        VUL: NS
  Q104 
  53 
  A107 
  KQ875 
 K963 15 72
 A62 Q8
 Q543 KJ982
 A9 J1042
  AJ85 
  KJ10974 
  6 
  63 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 8 9 4 7 E 6 4 3 9 5
S 7 8 10 4 8 W 6 4 3 9 5
minimax = 5* E, +300
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4 S 5 =     620 17.0 -17.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 S A +2     170 4.0 -4.0
3 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3 E 5 -1       50 -19.0 19.0
4 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 S 3 +1     170 4.0 -4.0
5 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
4x E 6 -2     300 14.0 -14.0
6 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
2 S 3 +2     170 4.0 -4.0
7 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3 S 2 +1     170 4.0 -4.0
8 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
2 S 3 +2     170 4.0 -4.0
9 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
4 N K -2 -200  -22.0 22.0
10 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 N 7 -3 -300  -24.0 24.0
11 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
4 W 5 -2     100 -12.0 12.0
12 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3x N 2 =     730 20.0 -20.0
13 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
2 S 3 +1     140 -6.0 6.0
14 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
2 S 3 +2     170 4.0 -4.0
15 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
2 S 3 +2     170 4.0 -4.0
16 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 N J +2     170 4.0 -4.0
17 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 S A +1     170 4.0 -4.0
18 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3x S 3 +1     930 22.0 -22.0
19 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
4 W 5 -2     100 -12.0 12.0
20 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Академова В.В.
Белинков А.М.
1x W 5 -1     100 -12.0 12.0
21 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
4x W 3 -1     100 -12.0 12.0
22 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
4 S 3 =     620 17.0 -17.0
23 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3x E 6 -1     100 -12.0 12.0
24 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3 E 5 -1       50 -19.0 19.0
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2x S A +2   1070 24.0 -24.0