Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Петров К.А. - Уточкин С.Н. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 24 - EW Богач А.В.

Отчерцов А.В.
1 4 S -1 -50   15.0   81   4.0   51.39 51.39   24  
2 3 W +1 -170   -18.0   13
3 3 S -1 -50   -7.0   35
4 3NT E -2 200   -20.0   8
5 3 E +1 -130   10.0   71
6 4 E +1 -650   24.0   100
2 12 - EW Ваганов С.В.

Макеев В.В.
7 4 N -2 -200   12.5   76   22.5   57.81 54.60   17  
8 4 S +1 450   -7.0   35
9 4 S +1 450   8.0   67
10 2 E = -110   -17.0   15
11 5x E = -650   22.0   96
12 2 S = 110   4.0   58
3 9 - NS Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
13 3NT E +3 -690   -13.0   23   -47.8   33.41 47.54   35  
14 3 N = 140   8.0   67
15 4 N -2 -200   -22.0   4
16 3NT E +2 -660   -19.8   9
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4 E -2 100   -1.0   48
4 18 - NS Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
19 2 N +3 150   3.0   56   -6.0   47.92 47.63   33  
20 3 S = 140   -6.0   38
21 3NT E +4 -520   -15.0   19
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 2 W = -90   2.0   54
24 2x N +1 570   24.0   100
5 17 - NS Волкова Е.Н.

Волков С.В.
25 2 W -2 200   22.0   96   53.0   68.40 51.79   19  
26 5 W -2 200   22.0   96
27 3 E = -110   -3.0   44
28 3NT W +1 -430   -19.0   10
29 3 S +1 170   17.0   85
30 3 E +2 -200   14.0   79
6 9 - EW Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
31 1 E +1 -110   -5.0   40   -31.0   39.24 49.69   28  
32 6 E = -1370   16.0   83
1 3 E = -140   -4.0   42
2 3 E = -140   -4.0   42
3 3 E +1 -170   -16.0   17
4 3 N +1 130   -18.0   13
7 14 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
5 2 E +1 -140   15.0   81   23.0   57.99 50.88   24  
6 4 N = 420   9.0   69
7 2 W +2 -130   -5.0   40
8 6 N = 920   -21.0   6
9 4 W = -620   15.0   81
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 12 - EW Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
11 2 W +1 -110   6.0   63   -43.0   35.07 48.90   30  
12 3 S = 140   -9.0   31
13 4 S +1 650   -8.0   33
14 1NT S +1 120   -17.0   15
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 S -2 -100   -13.0   23
9 15 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
17 4 W = -420   -11.5   26   -31.3   39.15 47.82   37  
18 6 S = 1370   -15.6   17
19 2 S +1 110   -7.3   35
20 3 N -2 -200   21.9   96
21 1NT N +2 150   -18.8   11
22 2 E -4 400   0.0   50
10 19 - NS Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
23 3 W -1 100   16.0   83   -2.0   49.31 47.97   39  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 2 W = -110   -21.0   6
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4 S -1 -50   3.0   56
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 19 - EW Миневич П.С.

Щенников А.Г.
29 3 E = -110   -1.0   48   37.7   63.09 49.34   33  
30 4 S -3 -150   20.0   92
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W = -620   -7.3   35
1 6NT N -2 -100   8.0   67
2 3x W = -530   21.0   94
12 17 - NS Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
3 3NT S -2 -100   -17.0   15   -61.7   28.58 47.61   39  
4 6 W = -1430   -18.0   13
5 3 S +1 130   -4.0   42
6 3 N +1 130   4.0   58
7 2 S -2 -200   -18.0   13
8 4 W +1 -450   -8.7   32
13 20 - NS Миневич П.С.

Щенников А.Г.
9 1 S +3 170   19.0   90   -39.5   36.27 46.74   41  
10 5 S +2 640   -20.0   8
11 4x S -1 -100   -11.0   27
12 2NT S = 120   1.0   52
13 2 S -1 -100   -13.5   22
14 3NT S -2 -100   -15.0   19