Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 11.   Сдачи: 29 30 31 32 1 2

     DLR: N        VUL: None
  AJ765 
  K10 
  Q6 
  AK98 
 10982  1 Q3
 6 98732
 9854 AJ10
 10532 Q76
  K4 
  AQJ54 
  K732 
  J4 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 11 11 10 10 E 2 2 2 3 2
S 11 11 11 10 10 W 2 2 2 3 2
minimax = 3NT S, +460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
6NT N 8 -2 -100  -8.0 8.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
6NT N 3 -3 -150  -17.0 17.0
3 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3NT S 8 =     400 2.0 -2.0
4 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT N 6 +1     430 16.0 -16.0
5 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
6NT S 6 -3 -150  -17.0 17.0
6 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3NT N Q +3     490 23.0 -23.0
7 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4 N 2 -1 -50  2.0 -2.0
8 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 N 6 =     420 9.0 -9.0
9 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT N 10 +1     430 16.0 -16.0
10 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
6NT N 8 -4 -200  -23.0 23.0
11 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
6NT S 8 -3 -150  -17.0 17.0
12 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT N 3 =     400 2.0 -2.0
13 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT N 6 +1     430 16.0 -16.0
14 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
6NT N 9 -2 -100  -8.0 8.0
15 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
4 S 8 =     420 9.0 -9.0
16 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 N 8 =     420 9.0 -9.0
17 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
6NT N 8 -4 -200  -23.0 23.0
18 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
6NT S 8 -2 -100  -8.0 8.0
19 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
6NT N 7 -2 -100  -8.0 8.0
20 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Академова В.В.
Белинков А.М.
4NT S 9 +1     460 20.0 -20.0
21 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3NT S 9 =     400 2.0 -2.0
22 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3NT N 6 +3     490 23.0 -23.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
6NT S 9 -3 -150  -17.0 17.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
6NT S 2 -2 -100  -8.0 8.0
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
4 S 10 =     420 9.0 -9.0