Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 23 - NS Руденко К.В.

Цветков Д.С.
1 3 S +1 170   24.0   100   69.0   73.96 73.96   2  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 3x S = 530   23.0   98
4 2NT E -1 100   5.0   60
5 5 E -1 50   4.0   58
6 3NT W -2 200   18.0   88
2 1 - EW Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
7 4x N -2 -500   16.7   85   19.7   56.83 65.39   4  
8 4 S = 130   5.0   60
9 4 S +1 450   8.0   67
10 3 E = -140   -3.0   44
11 4 E +2 -480   12.0   75
12 2 N +2 170   -19.0   10
3 2 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
13 3NT E +1 -630   -17.0   15   -68.5   26.20 52.33   21  
14 3 N +1 170   -19.0   10
15 2 S +2 170   -4.0   42
16 3 W = -110   -13.5   22
17 6NT S = 990   0.0   50
18 3x E -2 300   -15.0   19
4 11 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
19 2 N +3 150   3.0   56   12.0   54.17 52.79   20  
20 3NT N +1 630   23.0   98
21 3NT W +4 -520   -15.0   19
22 4 W -1 100   24.0   100
23 3 N -3 -300   -16.0   17
24 2 N +1 140   -7.0   35
5 10 - EW Каретников Л.В.

Поташев М.О.
25 2 E +1 -110   19.0   90   4.0   51.39 52.51   17  
26 2 S = 110   -16.0   17
27 3x S = 470   -20.0   8
28 3NT W +1 -430   19.0   90
29 3 S = 140   -10.0   29
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 9 - NS Петров К.А.

Уточкин С.Н.
31 1 E +1 -110   5.0   60   31.0   60.76 53.88   12  
32 6 E = -1370   -16.0   17
1 3 E = -140   4.0   58
2 3 E = -140   4.0   58
3 3 E +1 -170   16.0   83
4 3 N +1 130   18.0   88
7 6 - EW Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
5 4 W -1 50   -5.0   40   -31.0   39.24 51.79   20  
6 4 N = 420   9.0   69
7 3 E +1 -130   -5.0   40
8 3NT S +2 460   5.0   60
9 5 W -2 200   -22.0   4
10 3 W +2 -200   -13.0   23
8 10 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
11 3 N -1 -50   -12.0   25   -36.0   37.50 50.01   26  
12 5x E -3 500   -18.0   13
13 3 N +2 200   4.0   58
14 1NT S +2 150   -23.0   2
15 6NT W = -990   20.0   92
16 2NT W = -120   -7.0   35
9 13 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
17 4 W -1 50   -24.0   0   -21.2   42.62 49.19   31  
18 3NT N +2 660   -6.3   37
19 2 S +1 110   -7.3   35
20 3NT N = 600   -6.3   37
21 2 E = -110   17.7   87
22 0 N 0 A-/A+   4.8   60
10 16 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
23 2 E +1 -140   7.0   65   36.0   62.50 50.52   22  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 3 W -1 100   5.0   60
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 3x W = -530   24.0   100
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 11 - NS Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
29 4x N -1 -200   -16.0   17   -61.7   28.57 48.52   38  
30 3 W = -110   -16.0   17
31 4 N = 620   -18.0   13
32 4 W = -620   7.3   65
1 6NT S -3 -150   -17.0   15
2 3 W = -140   -2.0   46
12 19 - EW Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
3 3NT S = 400   -21.0   6   37.7   63.09 49.74   28  
4 6 W -1 100   -11.0   27
5 3NT N -1 -100   13.0   77
6 3x E = -730   24.0   100
7 3x N -2 -500   24.0   100
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 18 - NS Каретников Л.В.

Поташев М.О.
9 3 S = 140   10.0   71   78.3   77.20 51.85   17  
10 6 S +1 1460   19.0   90
11 5x E -3 500   20.0   92
12 3x W -3 500   22.0   96
13 3 N = 110   8.3   67
14 3NT S -1 -50   -1.0   48