Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 5.   Сдачи: 25 26 27 28 29 30

     DLR: W        VUL: NS
  53 
  9653 
  82 
  QJ853 
 A872 28 106
 102 AK74
 QJ4 K109753
 K1096 A
  KQJ94 
  QJ8 
  A6 
  742 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 5 4 1 5 E 8 8 7 11 7
S 3 5 4 1 5 W 8 8 7 11 7
minimax = 5 E, -400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2 E K +4 -170  2.0 -2.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
5 E A = -400  -8.0 8.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3NT E Q +1 -430  -19.0 19.0
4 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
5 W K +1 -420  -12.0 12.0
5 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 E K +3 -170  2.0 -2.0
6 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT E 9 -1       50 16.0 -16.0
7 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W 5 -1       50 16.0 -16.0
8 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT W 5 -1       50 16.0 -16.0
9 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3NT W 5 -1       50 16.0 -16.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W 6 +1 -430  -19.0 19.0
11 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3NT x W 5 -1     100 24.0 -24.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3 E K +3 -170  2.0 -2.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
5x E K +1 -650  -24.0 24.0
14 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2NT W 5 +2 -180  -5.0 5.0
15 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
5 E K +1 -420  -12.0 12.0
16 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3NT W 3 +1 -430  -19.0 19.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT W 5 +1 -430  -19.0 19.0
18 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT W 5 -1       50 16.0 -16.0
19 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2 E K +4 -170  2.0 -2.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
2 E K +4 -170  2.0 -2.0
21 Академова В.В.
Белинков А.М.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3NT E K -1       50 16.0 -16.0
22 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1NT W 5 +3 -180  -5.0 5.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
5 E K +1 -420  -12.0 12.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
1NT W 3 +1 -120  8.0 -8.0
25 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3NT W 5 -1       50 16.0 -16.0