Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 12.   Сдачи: 3 4 5 6 7 8

     DLR: S        VUL: EW
  AKJ102 
  43 
  Q65 
  J96 
 954  3 Q763
 10865 KQ92
 AK J94
 10432 K7
  8 
  AJ7 
  108732 
  AQ85 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 7 10 9 E 3 4 6 3 4
S 9 9 7 10 9 W 3 4 6 3 4
minimax = 3NT N, +400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2NT S 5 +1     150 17.0 -17.0
2 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3NT N 2 -1 -50  -10.0 10.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3 S A =     110 1.0 -1.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
2 S A +1     110 1.0 -1.0
5 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 N K =     110 1.0 -1.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
2 N K =     110 1.0 -1.0
7 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 S 8 +2     130 13.0 -13.0
8 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2NT N 8 =     120 9.0 -9.0
9 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT S 8 -3 -150  -22.0 22.0
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3NT S 5 -2 -100  -17.0 17.0
11 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3NT S 8 -2 -100  -17.0 17.0
12 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 N K =     110 1.0 -1.0
13 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
2 S 8 =       90 -6.0 6.0
14 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2NT S 5 -4 -200  -24.0 24.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 S 8 =     110 1.0 -1.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 S 8 +2     130 13.0 -13.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT S 5 -2 -100  -17.0 17.0
18 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 N K -1 -50  -10.0 10.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT S 2 =     400 21.0 -21.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2NT S 2 =     120 9.0 -9.0
21 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3NT S 5 =     400 21.0 -21.0
22 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
3NT S 8 -2 -100  -17.0 17.0
23 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3NT S 10 +1     430 24.0 -24.0
24 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2NT S 4 +1     150 17.0 -17.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 N K -1 -50  -10.0 10.0