XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: N   VUL: NS
  975 
  8 
  A5 
  QJ95432 
 8  5 Q10432
 Q10532 964
 K1096 J843
 AK8 6
  AKJ6 
  AKJ7 
  Q72 
  107 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 8 6 6 11 E 6 4 7 7 2
S 7 9 6 6 11 W 4 4 6 7 2
minimax = 5 N, +600
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT S 3 -1 -100  -6.0 6.0 36 64
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
3NT S 8 -1 -100  -6.0 6.0 36 64
3
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S 3 -3 -300  -21.0 21.0 2 98
4
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
3NT S 2 -1 -100  -6.0 6.0 36 64
5
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
5 S A =     600 5.0 -5.0 61 39
6
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT S 6 -3 -300  -21.0 21.0 2 98
7
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
3NT S 3 -2 -200  -15.0 15.0 16 84
8
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
3NT S 3 +2     660 16.0 -16.0 86 14
9
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
3NT S 2 -1 -100  -6.0 6.0 36 64
10
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
3NT S 3 +1     630 11.0 -11.0 75 25
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
3NT S 6 =     600 5.0 -5.0 61 39
12
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
3NT S 3 +1     630 11.0 -11.0 75 25
13
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
3NT S 6 -1 -100  -6.0 6.0 36 64
14
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
3NT S 3 +2     660 16.0 -16.0 86 14
15
Никитина А.В.
Гусев В.А.
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT S 3 -2 -200  -15.0 15.0 16 84
16
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
5xx S 5 =   1000 22.0 -22.0 100 0
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
3NT x S 2 =     750 20.0 -20.0 95 5
18
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
Кужель К.И.
Костин А.В.
3 S 8 +2     150 0.0 0.0 50 50
19
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
3NT x S 2 -1 -200  -15.0 15.0 16 84
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT S 3 =     600 5.0 -5.0 61 39
21
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3NT S 3 =     600 5.0 -5.0 61 39
22
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
3NT x N 2 -1 -200  -15.0 15.0 16 84
23
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
3NT S 3 +2     660 16.0 -16.0 86 14
24
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0