XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 17 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
1 2x W -2   +300 1.0   52   -9.0   44.89 44.89   33  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3 S =   +110 -4.0   41
4 4 N =   +620 1.0   52
2 17 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
5 3NT x S =   +750 20.0   95   26.7   65.19 55.04   15  
6 4 S +1   +450 16.7   88
7 3NT W = -600   1.0   52
8 4 S -1 -50   -11.0   25
3 8 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
9 4 N +1   +450 7.0   66   18.0   60.23 56.77   8  
10 PASS Pass -8.0   32
11 3NT W +4 -520   10.0   73
12 4 W = -420   9.0   70
4 6 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
13 3 N =   +140 2.0   55   -7.0   46.02 54.08   17  
14 4x N +1   +690 -22.0   0
15 4x S -1 -200   8.0   68
16 2NT N =   +120 5.0   61
5 9 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
17 2 S +2   +170 -9.0   30   -23.2   36.80 50.63   26  
18 1xx E +1 -430   17.8   90
19 3 W -3   +300 -19.0   7
20 1NT N +3   +180 -13.0   20
6 13 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
21 3 W = -140   -4.0   41   -11.0   43.75 49.48   27  
22 2 S =   +110 3.0   57
23 2NT W -1   +100 1.0   52
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 14 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
25 4x E +1 -990   -18.0   9   -26.8   34.79 47.38   33  
26 4 S -2 -200   5.2   62
27 3 N -3 -150   -14.0   18
28 4 W = -420   0.0   50
8 17 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
29 3NT E = -600   -18.0   9 -2.2   16.8   59.55 48.90   31  
30 2 E = -110   12.0   77
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3 S -2 -100   22.0   100
9 16 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
1 3NT E = -400   -20.0   5   -26.0   35.23 47.38   34  
2 6 E -1   +50 2.0   55
3 2 N =   +110 -13.0   20
4 3 W = -140   5.0   61
10 17 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
5 4 E +1 -450   -4.0   41   22.0   62.50 48.89   29  
6 6 W +1 -1460   21.0   98
7 2 E = -110   9.0   70
8 1NT W +2 -150   -4.0   41
11 15 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -12.0   43.18 48.37   32  
10 2 E -2   +200 14.0   82
11 4 W = -420   -18.0   9
12 3NT N +2   +660 7.0   66
12 17 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
13 2 N =   +110 -7.0   34   8.0   54.55 48.89   29  
14 4 E -3   +150 10.0   73
15 2 E -1   +50 12.0   77
16 4x N -2 -300   -7.0   34
13 15 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
17 4 W -1   +50 2.0   55   -19.0   39.20 48.14   33  
18 3 E -1   +50 -4.0   41
19 3NT N +1   +430 -8.0   32
20 4 N =   +620 -9.0   30
14 17 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   -12.4   42.98 47.77   35  
22 4 S -1 -50   -8.0   32
23 6 S =   +1370 14.0   82
24 3NT W +1 -430   -8.4   31
15 18 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
25 4 S +1   +450 6.0   64   -28.0   34.09 46.86   40  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 2 W = -110   -17.0   11
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 20 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
29 5 S -1 -100   -12.0   23   -15.0   41.50 46.53   39  
30 4 N -1 -50   -11.0   25
31 1NT S +2   +150 7.0   66
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 20 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 4 W +1 -450   -9.0   30 -2.2   -27.7   34.29 45.81   44  
2 3x N -1 -200   -10.5   26
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 3NT W +1 -630   -10.0   27
18 22 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
5 4 N -1 -100   13.0   80   7.0   53.98 46.26   43  
6 2x W = -180   6.0   64
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 2 W +1 -140   -5.0   39
19 24 - NS
SIT
OUT
9 4.4   60   17.6   60.00 46.98   41  
10 4.4   60
11 4.4   60
12 4.4   60