XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  KJ93 
  A8653 
  J 
  Q73 
 7 22 A865
 J42 KQ109
 Q10986 72
 J1042 A98
  Q1042 
  7 
  AK543 
  K65 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 9 6 7 6 E 6 3 6 6 7
S 7 9 6 7 6 W 6 3 6 6 6
minimax = 1 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
4 S 10 -2 -100  -17.0 17.0 11 89
2
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 S J =     140 4.0 -4.0 59 41
3
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
4 S J =     420 19.0 -19.0 93 7
4
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
3 S J +1     170 13.0 -13.0 80 20
5
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
3 S 7 -2 -100  -17.0 17.0 11 89
6
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 S J +1     140 4.0 -4.0 59 41
7
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
2 S J =     110 -4.0 4.0 41 59
8
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 S J =     420 19.0 -19.0 93 7
9
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
4 S J =     420 19.0 -19.0 93 7
10
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
4 S J =     420 19.0 -19.0 93 7
11
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Кужель К.И.
Костин А.В.
4 S 2 -1 -50  -8.0 8.0 32 68
12
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
4 S J -2 -100  -17.0 17.0 11 89
13
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
2 S J +1     140 4.0 -4.0 59 41
14
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
3 S J =     140 4.0 -4.0 59 41
15
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
2 S 10 +2     170 13.0 -13.0 80 20
16
Никитина А.В.
Гусев В.А.
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
4 S J -2 -100  -17.0 17.0 11 89
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 S J -1 -50  -8.0 8.0 32 68
18
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
2 S 7 +1     140 4.0 -4.0 59 41
19
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
2 S J +1     140 4.0 -4.0 59 41
20
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
4 S 2 -2 -100  -17.0 17.0 11 89
21
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
3 S J =     140 4.0 -4.0 59 41
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
4 S J -1 -50  -8.0 8.0 32 68
23
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S J -2 -100  -17.0 17.0 11 89
24
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0