XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: N   VUL: EW
  Q972 
  A64 
  AKJ6 
  84 
 84 25 K5
 10873 KJ95
 Q1098 543
 Q105 A972
  AJ1063 
  Q2 
  72 
  KJ63 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 12 9 10 9 E 2 1 4 3 4
S 11 12 8 10 9 W 2 1 4 3 4
minimax = 6 S, +980
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
4 S 8 +1     450 6.0 -6.0 64 36
2
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 S 3 +1     450 6.0 -6.0 64 36
3
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 S 7 =     420 -17.0 17.0 11 89
4
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 S 3 +1     450 6.0 -6.0 64 36
5
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
4 S 8 =     420 -17.0 17.0 11 89
6
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
4 S 8 +1     450 6.0 -6.0 64 36
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
4 S 4 +1     450 6.0 -6.0 64 36
8
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
4 S 8 =     420 -17.0 17.0 11 89
9
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
Кужель К.И.
Костин А.В.
4 S J +1     450 6.0 -6.0 64 36
10
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
4 S 8 +1     450 6.0 -6.0 64 36
11
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
4 S 9 +1     450 6.0 -6.0 64 36
12
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT N 2 +1     430 -11.0 11.0 25 75
13
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
4 S 10 +1     450 6.0 -6.0 64 36
14
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
4 S 5 +1     450 6.0 -6.0 64 36
15
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
4 S 6 =     420 -17.0 17.0 11 89
16
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
4 S 10 +1     450 6.0 -6.0 64 36
17
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 S 8 +1     450 6.0 -6.0 64 36
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
4 S 8 +1     450 6.0 -6.0 64 36
19
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
2 S 8 +3     200 -22.0 22.0 0 100
20
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
4 N 4 +2     480 22.0 -22.0 100 0
21
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
4 S 4 +1     450 6.0 -6.0 64 36
22
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S 4 +1     450 6.0 -6.0 64 36
23
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
3NT N 3 +1     430 -11.0 11.0 25 75
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0