XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 18 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1 4 N +1   +450 18.0   91   16.0   59.09 59.09   12  
2 3NT W +2 -460   -14.0   18
3 3 E -1   +100 -5.0   39
4 5 N =   +650 17.0   89
2 5 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
5 5 S =   +600 5.0   61   5.9   53.36 56.22   10  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 6 E -1   +100 22.0   100
8 3NT N -2 -100   -19.0   7
3 4 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
9 4 N =   +420 -12.0   23   11.0   56.25 56.23   9  
10 1 S +1   +110 6.0   64
11 6NT W = -990   -2.0   45
12 3NT E -1   +50 19.0   93
4 4 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
13 2x E -1   +200 5.0   61   -27.0   34.66 50.84   25  
14 3 E = -140   -9.0   30
15 4x S -2 -500   -18.0   9
16 1NT N +1   +120 -5.0   39
5 13 - EW
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
17 2 S +1   +140 4.0   59   -0.5   49.74 50.62   27  
18 1NT W = -90   -10.5   26
19 2 S =   +110 -6.0   36
20 3 S +1   +130 12.0   77
6 13 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
21 3 W = -140   4.0   59   11.0   56.25 51.56   22  
22 2 S =   +110 -3.0   43
23 2NT W -1   +100 -1.0   48
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 12 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
25 5 E = -650   3.0   57   58.9   83.45 56.11   8  
26 6x N -6 -1700   19.9   95
27 4x N -4 -800   22.0   100
28 4 W +1 -450   14.0   82
8 5 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
29 3NT W +2 -660   -15.0   16   -10.0   44.32 54.64   8  
30 4 N -2 -100   -8.0   32
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3NT N +1   +430 16.0   86
9 4 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1 3 E = -110   11.0   75   20.0   61.36 55.39   8  
2 5 E = -400   14.0   82
3 3 S =   +110 13.0   80
4 4 E -1   +100 -18.0   9
10 4 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 5x E +1 -650   22.0   100   5.0   52.84 55.13   8  
6 4 E +2 -680   -11.0   25
7 2 E -1   +100 -2.0   45
8 1NT W +2 -150   -4.0   41
11 3 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
9 4 E +1 -650   15.0   84   14.0   57.95 55.39   6  
10 2 E = -90   9.0   70
11 4x W -1   +100 -12.0   23
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 3 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
13 3x W -2   +500 -22.0   0   -45.0   24.43 52.81   13  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 2 E -1   +50 -12.0   23
16 3 N =   +140 -18.0   9
13 7 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
17 4 W -1   +50 2.0   55   -24.0   36.36 51.54   17  
18 2 W +2 -170   -14.0   18
19 3NT N =   +400 -19.0   7
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 8 - EW
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
21 2x N =   +670 -22.0   0   -57.9   17.12 49.09   29  
22 4 S =   +420 -19.0   7
23 5 N +2   +640 3.0   57
24 3NT E -2   +100 -19.9   5
15 15 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
25 4 S =   +420 -17.0   11   -1.0   49.43 49.11   30  
26 4 N =   +620 13.0   80
27 3 W -1   +50 -7.0   34
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 15 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
29 4 N -1 -100   -12.0   23   -13.0   42.64 48.70   31  
30 5x W -1   +100 6.0   64
31 3NT S -1 -100   -8.0   32
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 16 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
1 3NT E +1 -430   3.0   57   23.6   63.40 49.57   25  
2 3 N =   +140 13.6   81
3 3NT N -1 -50   -13.0   20
4 3NT W -2   +200 20.0   95
18 12 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
5 4 N -1 -100   13.0   80   38.0   71.59 50.79   20  
6 2x N -2 -300   8.0   68
7 3NT S =   +600 11.0   75
8 4 W = -420   6.0   64
19 10 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
9 4 N -2 -100   11.0   75   45.0   75.57 52.10   11  
10 4 N -4 -400   20.0   95
11 3NT W = -400   14.0   82
12 4 E = -420   0.0   50