XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 17 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1 2x W -2   +300 -1.0   48   9.0   55.11 55.11   16  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3 S =   +110 4.0   59
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 8 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
5 3NT S +2   +660 -16.0   14   -8.9   44.94 50.03   23  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 3x W -1   +100 6.0   64
3 11 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   10.0   55.68 51.91   20  
10 2 S -1 -100   15.0   84
11 3NT E +4 -520   -10.0   27
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 10 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
13 3x S +1   +870 -22.0   0   0.0   50.00 51.43   21  
14 3 E = -140   9.0   70
15 4x S -1 -200   8.0   68
16 2NT N =   +120 5.0   61
5 10 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
17 2 S +2   +170 9.0   70   -34.0   30.71 47.29   35  
18 2x S -3 -800   -22.0   0
19 3 S -3 -150   -22.0   0
20 1NT N +2   +150 1.0   52
6 18 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
21 3x W +1 -630   -22.0   0   8.0   54.55 48.50   30  
22 3 W = -110   -6.0   36
23 3NT W -3   +300 18.0   91
24 4 E -2   +100 18.0   91
7 15 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
25 5 E = -650   3.0   57   2.8   51.58 48.94   30  
26 4 S -2 -200   -5.2   38
27 2 E +1 -140   5.0   61
28 4 W = -420   0.0   50
8 16 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   33.0   68.75 51.41   20  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 3NT S +2   +660 14.0   82
32 2 W -3   +300 3.0   57
9 10 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
1 6x E -3   +500 -22.0   0   -12.0   43.18 50.50   24  
2 3NT E -2   +100 -15.0   16
3 3 S =   +110 13.0   80
4 2 E +2 -170   12.0   77
10 12 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 3 S -1 -100   -19.0   7   -30.0   32.95 48.74   30  
6 5 E +1 -680   -11.0   25
7 2 E -1   +100 -2.0   45
8 2 E +2 -170   2.0   55
11 16 - NS
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
9 4 W = -620   6.0   64   41.0   73.30 50.98   19  
10 2NT W -3   +300 19.0   93
11 2x N =   +470 18.0   91
12 4 S +1   +650 -2.0   45
12 10 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
13 2 N +1   +140 7.0   66   -25.0   35.80 49.71   25  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4x E = -790   -14.0   18
13 12 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   -16.0   40.91 49.03   31  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT N +1   +430 8.0   68
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 16 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
21 3 N -1 -100   10.0   73   6.7   53.82 49.38   27  
22 4 S -2 -100   17.0   89
23 6 N =   +1370 -14.0   18
24 3NT E = -400   -6.3   36
15 14 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
25 4 S +1   +450 6.0   64   13.0   57.39 49.91   23  
26 4x N -1 -200   -22.0   0
27 4x W -2   +300 19.0   93
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 12 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
29 4 N =   +620 12.0   77   21.0   61.96 50.66   19  
30 5x W -1   +100 6.0   64
31 3 S =   +110 2.0   55
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 10 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -11.5   43.49 50.24   22  
2 4 N -2 -200   -10.5   26
3 3NT N +1   +430 18.0   91
4 3NT E +1 -630   -10.0   27
18 12 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -38.0   28.41 49.03   28  
6 2x N -2 -300   -8.0   32
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 4 W = -420   -6.0   36
19 15 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
9 3 N -1 -50   6.0   64   2.0   51.14 49.14   28  
10 4x N -2 -500   -22.0   0
11 5 W -1   +50 18.0   91
12 4 W = -420   0.0   50