XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 14 - NS
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
1 4 N -1 -50   -16.0   14   -1.0   49.43 49.43   25  
2 3NT W +1 -430   -6.0   36
3 4x W -2   +500 22.0   100
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 12 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
5 3NT S +1   +630 -11.0   25   -0.1   49.92 49.68   25  
6 3 S +1   +170 19.9   95
7 3NT E +1 -630   13.0   80
8 3NT x N =   +550 -22.0   0
3 13 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
9 4 N +1   +450 7.0   66   15.0   58.52 52.63   18  
10 2 S +1   +140 15.0   84
11 6NT W +1 -1020   -16.0   14
12 4 E = -420   9.0   70
4 9 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
13 3 N -2 -200   -21.0   2   -20.0   38.64 49.13   29  
14 3 E +1 -170   -15.0   16
15 5x W -3   +500 21.0   98
16 1NT N +1   +120 -5.0   39
5 15 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
17 2 S +2   +170 9.0   70   47.5   76.96 54.70   10  
18 1NT W = -90   10.5   74
19 2 S =   +110 6.0   64
20 2x W -2   +500 22.0   100
6 6 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
21 3 W = -140   -4.0   41   6.0   53.41 54.48   12  
22 2 S +1   +140 11.0   75
23 3NT W -2   +200 10.0   73
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 6 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
25 4x S -2 -300   -14.0   18   -46.5   23.55 50.06   25  
26 3 S -1 -100   -12.5   21
27 2 W = -110   -7.0   34
28 3NT W -1   +50 -13.0   20
8 12 - EW
Кужель К.И.
Костин А.В.
29 3NT W +2 -660   15.0   84   -17.0   40.34 48.85   32  
30 3 E -1   +50 -2.0   45
31 3NT S +2   +660 -14.0   18
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 16 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1 3NT E = -400   20.0   95   26.0   64.77 50.62   22  
2 6 E -1   +50 -2.0   45
3 2 N =   +110 13.0   80
4 3 W = -140   -5.0   39
10 11 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
5 4 S -1 -100   -19.0   7   -6.0   46.59 50.21   27  
6 6 E = -1430   10.0   73
7 2 W +1 -140   18.0   91
8 2 E +1 -140   -15.0   16
11 14 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
9 4 W = -620   6.0   64   -1.0   49.43 50.14   28  
10 1NT S =   +90 2.0   55
11 4 N -1 -50   5.0   61
12 4 S =   +620 -14.0   18
12 14 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
13 2 N +1   +140 -7.0   34   -15.0   41.48 49.42   27  
14 3 W = -140   18.0   91
15 1NT N +1   +120 -20.0   5
16 3 N -1 -50   -6.0   36
13 14 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
17 5 W -2   +100 15.0   84   35.0   69.89 51.00   20  
18 4 E -2   +100 2.0   55
19 3NT N +2   +460 11.0   75
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 10 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
21 2 N =   +110 -6.0   36   2.5   51.45 51.03   20  
22 4 S =   +420 -19.0   7
23 5 S +1   +620 15.0   84
24 4 E +1 -450   12.5   79
15 10 - EW
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -8.0   45.45 50.66   20  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 3 W -1   +50 7.0   66
28 6 N =   +1430 -20.0   5
16 10 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
29 3 N +1   +170 5.0   61   16.7   59.50 51.21   18  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 3 E -1   +50 1.0   52
32 6 S -1 -50   16.7   88
17 9 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
1 3NT W +1 -430   -3.0   43   13.5   57.64 51.59   15  
2 4 N -2 -200   10.5   74
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 3NT W +1 -630   10.0   73
18 8 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 3NT N +2   +660 -18.0   9   -19.0   39.20 50.90   19  
6 2xx E +1 -1160   21.0   98
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 3NT W -1   +50 -15.0   16
19 10 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
9 4 N -2 -100   -11.0   25   -45.0   24.43 49.51   27  
10 4 N -4 -400   -20.0   5
11 3NT W = -400   -14.0   18
12 4 E = -420   0.0   50