XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 23 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
1 6 N =   +920 -21.0   2   21.0   61.93 61.93   7  
2 3NT W +3 -490   19.0   93
3 3 E -1   +100 5.0   61
4 3NT S =   +600 18.0   91
2 6 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 3NT S -3 -300   -21.0   2   0.4   50.23 56.08   11  
6 A+/A+ 4.4   60
7 1NT E +4 -210   15.0   84
8 3 S =   +140 2.0   55
3 8 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   -18.0   39.77 50.64   23  
10 PASS Pass 8.0   68
11 3NT W +4 -520   -10.0   27
12 4 W = -420   -9.0   30
4 12 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
13 3x E -2   +500 -16.0   14   -61.0   15.34 41.82   43  
14 5x E -2   +300 -12.0   23
15 5x E -2   +300 -14.0   18
16 3 S +2   +200 -19.0   7
5 22 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   -20.1   38.58 41.17   43  
18 1NT x N =   +180 20.9   98
19 3 S -2 -100   -19.0   7
20 1NT N +1   +120 -18.0   9
6 22 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
21 3 W -1   +50 -14.0   18   -27.0   34.66 40.09   47  
22 3 S =   +140 -11.0   25
23 3NT E +3 -690   20.0   95
24 3 N =   +140 -22.0   0
7 24 - NS
SIT
OUT
25 4.4   60   17.6   60.00 42.93   42  
26 4.4   60
27 4.4   60
28 4.4   60
8 21 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
29 3NT W +2 -660   15.0   84   23.0   63.07 45.45   38  
30 2 S -1 -50   3.0   57
31 6NT S -2 -200   21.0   98
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 19 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   28.0   65.91 47.72   31  
2 3NT E -1   +50 -2.0   45
3 1NT N =   +90 22.0   100
4 2 W +2 -170   12.0   77
10 15 - EW
Кужель К.И.
Костин А.В.
5 4 S -2 -200   -13.0   20   -42.0   26.14 45.56   39  
6 6 E = -1430   10.0   73
7 2 W -2   +200 -17.0   11
8 1NT W +1 -120   -22.0   0
11 20 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -31.0   32.39 44.37   43  
10 1 S =   +80 -3.0   43
11 3 W +1 -170   -11.0   25
12 4 S +1   +650 -2.0   45
12 22 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
13 2 S =   +110 -7.0   34   -3.0   48.30 44.69   41  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4x W -1   +200 22.0   100
13 22 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
17 4 W -1   +50 2.0   55   -38.0   28.41 43.44   46  
18 4 E -2   +100 2.0   55
19 3NT S -1 -50   -22.0   0
20 3 S +2   +150 -20.0   5
14 23 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
21 1NT N +1   +120 10.0   73   -8.7   45.04 43.55   45  
22 4 S -2 -100   -17.0   11
23 3NT S +1   +630 -8.0   32
24 3NT E = -400   6.3   64
15 21 - EW
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   22.0   62.50 44.82   44  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 2 E +2 -170   22.0   100
28 6 N -1 -100   19.0   93
16 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
29 3 N =   +140 -8.0   32   -14.7   41.63 44.62   46  
30 4 N -1 -50   -11.0   25
31 3NT S +1   +630 21.0   98
32 6 N -1 -50   -16.7   12
17 21 - EW
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
1 4 W +1 -450   9.0   70   8.4   54.78 45.22   46  
2 3 N =   +140 -13.6   19
3 3NT N -1 -50   13.0   80
4 3NT W = -600   0.0   50
18 23 - NS
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
5 3NT N +2   +660 18.0   91   15.0   58.52 45.96   44  
6 3NT W -1   +100 7.0   66
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 2 W +2 -170   1.0   52
19 22 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
9 4x N -2 -300   21.0   98   28.0   65.91 47.01   40  
10 3 S =   +140 -7.0   34
11 3NT W = -400   14.0   82
12 4 E = -420   0.0   50