XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: W   VUL: None
  10 
  532 
  10752 
  KJ873 
 KQ8  8 9653
 974 AKQJ6
 Q83 K6
 A964 105
  AJ742 
  108 
  AJ94 
  Q2 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 6 4 8 7 E 8 7 9 4 6
S 4 6 4 8 7 W 9 7 9 4 6
minimax = 4* S, -300
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
2x S A -2 -300  -4.0 4.0 41 59
2
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
4 E 6 = -420  -20.0 20.0 5 95
3
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
3NT W 7 = -400  -11.0 11.0 25 75
4
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1NT W 10 +2 -150  4.0 -4.0 59 41
5
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 E 10 = -140  15.0 -15.0 84 16
6
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
3NT W 10 = -400  -11.0 11.0 25 75
7
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 E A = -140  15.0 -15.0 84 16
8
Никитина А.В.
Гусев В.А.
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
3NT W 7 = -400  -11.0 11.0 25 75
9
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
3NT W 7 = -400  -11.0 11.0 25 75
10
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
3 E A = -140  15.0 -15.0 84 16
11
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
2 E Q +1 -140  15.0 -15.0 84 16
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
2 E 2 +2 -170  -2.0 2.0 45 55
13
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT W 10 = -400  -11.0 11.0 25 75
14
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
4 E Q = -420  -20.0 20.0 5 95
15
Кужель К.И.
Костин А.В.
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
1NT W 3 +1 -120  22.0 -22.0 100 0
16
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
1NT W 10 +2 -150  4.0 -4.0 59 41
17
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1NT W 7 +2 -150  4.0 -4.0 59 41
18
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
2 E Q +1 -140  15.0 -15.0 84 16
19
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
2NT W 10 +1 -150  4.0 -4.0 59 41
20
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT W 10 = -400  -11.0 11.0 25 75
21
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
3 E 8 = -140  15.0 -15.0 84 16
22
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
4 E A = -420  -20.0 20.0 5 95
23
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
1NT W 2 +2 -150  4.0 -4.0 59 41
24
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0