XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 14 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
1 4 N -1 -50   16.0   86   1.0   50.57 50.57   24  
2 3NT W +1 -430   6.0   64
3 4x W -2   +500 -22.0   0
4 4 N =   +620 1.0   52
2 13 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
5 3NT S -1 -100   -6.0   36   19.7   61.21 55.89   12  
6 4 S +1   +450 16.7   88
7 3NT E = -600   1.0   52
8 2 S +2   +170 8.0   68
3 7 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
9 4 N +1   +450 7.0   66   11.0   56.25 56.01   11  
10 2 S =   +110 6.0   64
11 6NT E = -990   -2.0   45
12 4 W +1 -450   0.0   50
4 7 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
13 2 N =   +110 -6.0   36   -10.0   44.32 53.09   19  
14 4 E -1   +50 -2.0   45
15 4 E -1   +50 3.0   57
16 1NT N +1   +120 -5.0   39
5 11 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
17 5x S -5 -1100   -22.0   0   -15.5   41.17 50.70   25  
18 2 W = -90   10.5   74
19 3 W -2   +200 14.0   82
20 1NT N +1   +120 -18.0   9
6 12 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
21 3 W -1   +50 -14.0   18   -44.0   25.00 46.42   32  
22 3 S =   +140 -11.0   25
23 2NT W -1   +100 -1.0   48
24 5x W -1   +100 -18.0   9
7 16 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
25 6x S -2 -300   -14.0   18   -37.9   28.49 43.86   41  
26 4x W -2   +500 -19.9   5
27 2 W +1 -140   5.0   61
28 2x N -1 -200   -9.0   30
8 21 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
29 3NT W +2 -660   -15.0   16   -23.0   36.93 42.99   42  
30 2 S -1 -50   -3.0   43
31 6NT S -2 -200   -21.0   2
32 3NT N +1   +430 16.0   86
9 21 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
1 3 E = -110   11.0   75   -10.0   44.32 43.14   44  
2 6 E -1   +50 -2.0   45
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 1NT E = -90   -13.0   20
10 23 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
5 5 E = -450   4.0   59   15.0   58.52 44.68   43  
6 6 E = -1430   -10.0   27
7 2 E -2   +200 17.0   89
8 1NT W +2 -150   4.0   59
11 22 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -18.0   39.77 44.23   44  
10 3x W = -670   -22.0   0
11 3 N -1 -50   5.0   61
12 4 S +2   +680 14.0   82
12 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
13 2 N +1   +140 7.0   66   -5.0   47.16 44.48   43  
14 4 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4 N -1 -50   6.0   64
13 24 - NS
SIT
OUT
17 4.4   60   17.6   60.00 45.67   41  
18 4.4   60
19 4.4   60
20 4.4   60
14 20 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
21 3 N -1 -100   10.0   73   15.1   58.60 46.59   41  
22 4 S -2 -100   17.0   89
23 3NT S +1   +630 8.0   68
24 3NT W -2   +100 -19.9   5
15 22 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
25 4 S +1   +450 6.0   64   -28.0   34.09 45.76   42  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 E = -110   -17.0   11
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 22 - NS
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
29 4 N =   +620 12.0   77   0.8   50.46 46.05   43  
30 5x N -1 -100   -16.0   14
31 2 W +1 -140   -14.0   18
32 6 S =   +980 18.8   93
17 23 - EW
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
1 3x S -3 -500   20.0   95   10.5   55.94 46.64   40  
2 4 N -2 -200   10.5   74
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 3NT W -1   +100 -16.0   14
18 22 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -7.0   46.02 46.60   41  
6 2x W = -180   -6.0   36
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 2 W +1 -140   5.0   61
19 20 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
9 4 N -2 -100   11.0   75   11.0   56.25 47.11   39  
10 4x N -1 -200   14.0   82
11 3 N -1 -50   -14.0   18
12 4 W = -420   0.0   50