XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 1 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
1 5 N +1   +420 10.0   73   -18.0   39.77 39.77   38  
2 4 W +1 -450   -10.0   27
3 3NT N -2 -100   -17.0   11
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 17 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
5 3NT x S =   +750 -20.0   5   -26.7   34.81 37.29   43  
6 4 S +1   +450 -16.7   12
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 4 S -1 -50   11.0   75
3 21 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
9 4 N =   +420 12.0   77   34.0   69.32 47.97   32  
10 2 S =   +110 -6.0   36
11 6NT W +1 -1020   16.0   86
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 15 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
13 3 E -3   +300 -12.0   23   17.0   59.66 50.89   24  
14 3 W -2   +100 -5.0   39
15 4x N -2 -500   18.0   91
16 2 S =   +110 16.0   86
5 10 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
17 2 S +2   +170 -9.0   30   34.0   69.29 54.57   11  
18 2x S -3 -800   22.0   100
19 3 S -3 -150   22.0   100
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 6 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
21 3 W = -140   4.0   59   -6.0   46.59 53.24   18  
22 2 S +1   +140 -11.0   25
23 3NT W -2   +200 -10.0   27
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 10 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
25 4 E +1 -650   -3.0   43   26.0   64.75 54.88   11  
26 4x W -3   +800 22.0   100
27 2 W = -110   7.0   66
28 4 E = -420   0.0   50
8 4 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
29 3NT E +2 -660   15.0   84   47.0   76.70 57.61   4  
30 3 S -2 -100   8.0   68
31 3NT S =   +600 16.0   86
32 2NT S =   +120 8.0   68
9 2 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   0.0   50.00 56.77   3  
2 6 E -1   +50 -2.0   45
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3 E +1 -170   12.0   77
10 1 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
5 4x S -1 -200   -13.0   20   10.0   55.68 56.66   2  
6 6 W +1 -1460   21.0   98
7 2 E -1   +100 -2.0   45
8 2x S -2 -300   4.0   59
11 2 - NS
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
9 4 E = -620   6.0   64   25.0   64.20 57.34   3  
10 2 W = -110   -15.0   16
11 3x E -3   +500 20.0   95
12 4 S +2   +680 14.0   82
12 2 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
13 1NT N +2   +150 15.0   84   5.0   52.84 56.97   3  
14 3x E -1   +100 5.0   61
15 1NT W = -90   5.0   61
16 3x E +1 -930   -20.0   5
13 2 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
17 4 E +2 -480   -18.0   9   -4.0   47.73 56.26   3  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT N +1   +430 -8.0   32
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 1 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
21 3 N =   +140 -16.0   14   2.1   51.19 55.90   4  
22 4 S -2 -100   17.0   89
23 4 N +1   +650 -1.0   48
24 4 E = -420   2.1   55
15 4 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
25 4 S +1   +450 6.0   64   32.0   68.18 56.71   3  
26 4 S =   +620 13.0   80
27 4x E -2   +300 19.0   93
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 3 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
29 4 N +1   +650 21.0   98   44.5   75.31 57.88   3  
30 5 W -1   +50 -5.0   39
31 3NT S =   +600 16.0   86
32 5x W -2   +500 12.5   79
17 3 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
1 4x E = -590   -22.0   0   -36.4   29.31 56.20   3  
2 2 N +1   +140 13.6   81
3 3NT N -2 -100   -18.0   9
4 3NT W +1 -630   -10.0   27
18 3 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
5 3NT N +1   +630 9.0   70   38.0   71.59 57.05   3  
6 3NT E -1   +100 7.0   66
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 4 W -1   +50 15.0   84
19 3 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
9 3 N -1 -50   6.0   64   32.0   68.18 57.64   3  
10 4x W -2   +500 16.0   86
11 3x N -1 -100   10.0   73
12 4 E = -420   0.0   50