XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 12 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
1 4 N =   +420 10.0   73   -2.0   48.86 48.86   26  
2 3NT W +1 -430   -6.0   36
3 3 E -1   +100 -5.0   39
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 11 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5 3NT S =   +600 -5.0   39   15.1   58.57 53.72   17  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 3x N -1 -100   19.0   93
3 7 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   -11.0   43.75 50.40   24  
10 2 S =   +110 -6.0   36
11 6NT E = -990   2.0   55
12 4 W +1 -450   0.0   50
4 11 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
13 3 E -1   +100 12.0   77   37.0   71.02 55.55   11  
14 5 W = -400   18.0   91
15 5x E -2   +300 -14.0   18
16 2NT N -1 -50   21.0   98
5 4 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
17 3NT N +1   +430 -21.0   2   -44.7   24.59 49.36   29  
18 1 E = -80   -16.7   12
19 2 S =   +110 -6.0   36
20 2NT S +1   +150 -1.0   48
6 15 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
21 2 W +2 -170   -17.0   11   -40.0   27.27 45.68   35  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 3NT E = -600   -15.0   16
24 4x N -1 -100   6.0   64
7 17 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
25 5x E +1 -1050   20.0   95   49.6   78.18 50.32   24  
26 A+/A- -4.4   40
27 2 E +2 -170   20.0   95
28 5 E = -450   14.0   82
8 13 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
29 3NT E = -600   18.0   91   -1.0   49.43 50.21   24  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 6NT S -2 -200   -21.0   2
32 3 N =   +110 -11.0   25
9 12 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1 3 E = -110   11.0   75   2.0   51.14 50.31   25  
2 6 E -2   +100 -15.0   16
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 2 E +2 -170   12.0   77
10 13 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5 4 E +2 -480   -7.0   34   10.0   55.68 50.85   24  
6 4 E +2 -680   11.0   75
7 2 E -2   +200 17.0   89
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 12 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
9 4 E +1 -650   15.0   84   8.0   54.55 51.19   18  
10 1NT E = -90   9.0   70
11 2 W +1 -140   6.0   64
12 5x W -6   +1400 -22.0   0
12 9 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
13 3 N -1 -100   18.0   91   54.0   80.68 53.64   9  
14 3 E +1 -170   22.0   100
15 1NT N -1 -100   0.0   50
16 4x E = -790   14.0   82
13 4 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
17 4 E +1 -450   12.0   77   -19.0   39.20 52.53   14  
18 4 E -2   +100 -2.0   45
19 3NT N +3   +490 -22.0   0
20 5 N =   +650 -7.0   34
14 8 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
21 2x N =   +670 22.0   100   57.9   82.88 54.70   7  
22 4 S =   +420 19.0   93
23 5 N +2   +640 -3.0   43
24 3NT E -2   +100 19.9   95
15 1 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   0.0   50.00 54.39   8  
26 3NT S =   +600 -1.0   48
27 4 E -2   +100 1.0   52
28 4 N +1   +650 6.0   64
16 3 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
29 4 N +1   +650 -21.0   2   -44.5   24.69 52.53   12  
30 5 W -1   +50 5.0   61
31 3NT S =   +600 -16.0   14
32 5x W -2   +500 -12.5   21
17 5 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
1 3NT E = -400   -8.0   32   -31.6   32.05 51.33   16  
2 3 N =   +140 -13.6   19
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 2NT E +2 -180   -6.0   36
18 6 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
5 3NT N =   +600 1.0   52   -9.0   44.89 50.97   18  
6 3NT E = -600   12.0   77
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 3NT W -1   +50 -15.0   16
19 9 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
9 4 N -2 -100   11.0   75   33.0   68.75 51.90   14  
10 4 N -1 -100   4.0   59
11 4 E = -420   18.0   91
12 4 W = -420   0.0   50