XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 13 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
1 3NT S -1 -50   -16.0   14   6.0   53.41 53.41   18  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3 E -1   +100 -5.0   39
4 4x E -3   +800 20.0   95
2 9 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
5 3NT S -1 -100   6.0   64   -10.9   43.80 48.61   28  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT E = -600   -1.0   48
8 2x N =   +470 -18.0   9
3 14 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
9 4 N +1   +450 7.0   66   36.0   70.45 55.89   12  
10 2 E -2   +200 22.0   100
11 7 E -1   +50 19.0   93
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 5 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
13 3 E -1   +100 12.0   77   10.0   55.68 55.84   10  
14 2 E +2 -170   15.0   84
15 5x E -1   +100 -7.0   34
16 2 S +1   +140 -10.0   27
5 5 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
17 2 S =   +110 16.0   86   45.5   75.85 59.84   3  
18 1NT x N -1 -200   11.5   76
19 1NT x N -1 -100   19.0   93
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 2 - NS
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
21 3 W = -140   -4.0   41   -14.0   42.05 56.87   6  
22 3 S =   +140 11.0   75
23 3 N -3 -300   -10.0   27
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 3 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
25 4 E +1 -650   3.0   57   44.6   75.34 59.51   1  
26 4x S -3 -800   13.6   81
27 3 N -3 -150   14.0   82
28 4 E +1 -450   14.0   82
8 1 - NS
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
29 3NT E +1 -630   3.0   57   9.0   55.11 58.96   2  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 2NT N +1   +150 -4.0   41
9 2 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
1 4 E -1   +50 4.0   59   0.0   50.00 57.97   2  
2 6 E -1   +50 2.0   55
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 3 E +1 -170   -12.0   23
10 2 - NS
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
5 3 E +3 -230   8.0   68   -19.0   39.20 56.09   5  
6 4 W +2 -680   11.0   75
7 2 E +1 -140   -18.0   9
8 4 E = -420   -20.0   5
11 3 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -14.0   42.05 54.81   7  
10 2 E = -90   -9.0   30
11 4x W -1   +100 12.0   77
12 4 S +1   +650 -2.0   45
12 4 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
13 2 N +1   +140 7.0   66   -18.0   39.77 53.56   10  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4x N -2 -300   -7.0   34
13 6 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
17 4 E +2 -480   -18.0   9   15.0   58.52 53.94   9  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT S +2   +460 11.0   75
20 5 N =   +650 7.0   66
14 5 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
21 3 E -2   +100 -1.0   48   44.9   75.52 55.48   6  
22 3 S -2 -100   17.0   89
23 3NT S +1   +630 8.0   68
24 6 W = -920   20.9   98
15 5 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
25 4 S =   +420 -17.0   11   -1.0   49.43 55.08   6  
26 4 N =   +620 13.0   80
27 3 W -1   +50 -7.0   34
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 5 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
29 5x W = -750   -21.0   2   -15.2   41.37 54.22   7  
30 5 W -1   +50 -5.0   39
31 3NT S -1 -100   -8.0   32
32 6 S =   +980 18.8   93
17 5 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
1 3NT E = -400   8.0   68   31.6   67.95 55.03   5  
2 3 N =   +140 13.6   81
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 2NT E +2 -180   6.0   64
18 5 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
5 3NT N +1   +630 9.0   70   5.0   52.84 54.91   5  
6 3 E +1 -130   -2.0   45
7 3NT S +2   +660 20.0   95
8 3NT W +2 -460   -22.0   0
19 5 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
9 3 N -1 -50   6.0   64   -29.0   33.52 53.78   7  
10 4x N -1 -200   -14.0   18
11 3NT W +1 -430   -21.0   2
12 4 E = -420   0.0   50