XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 4 - NS
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
1 3 N +1   +170 -10.0   27   -4.0   47.73 47.73   27  
2 3NT W +1 -430   -6.0   36
3 4 S =   +130 13.0   80
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 13 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
5 3NT S -1 -100   6.0   64   -19.7   38.79 43.26   38  
6 4 S +1   +450 -16.7   12
7 3NT E = -600   -1.0   48
8 2 S +2   +170 -8.0   32
3 19 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
9 4 N =   +420 12.0   77   6.0   53.41 46.64   36  
10 1 S +1   +110 -6.0   36
11 6NT W = -990   2.0   55
12 4NT W = -430   -2.0   45
4 18 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
13 3x E -2   +500 16.0   86   23.0   63.07 50.75   26  
14 5x N =   +650 20.0   95
15 4x S -1 -200   -8.0   32
16 2NT N =   +120 -5.0   39
5 12 - EW
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
17 2 S +2   +170 -9.0   30   -3.2   48.17 50.23   28  
18 1NT N -1 -100   -5.2   38
19 3 S -1 -50   12.0   77
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 14 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
21 4 W -1   +50 -14.0   18   -10.0   44.32 49.25   29  
22 3 S -1 -50   3.0   57
23 3NT E -2   +200 -10.0   27
24 4 W = -130   11.0   75
7 15 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
25 5 E = -650   -3.0   43   -2.8   48.42 49.13   29  
26 4 S -2 -200   5.2   62
27 2 E +1 -140   -5.0   39
28 4 W = -420   0.0   50
8 15 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   2.0   51.14 49.38   28  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3 N =   +110 -11.0   25
9 14 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   -44.0   25.00 46.67   36  
2 7 E -3   +150 -21.0   2
3 2 S +2   +170 -19.0   7
4 2NT W +1 -150   0.0   50
10 19 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
5 4 E +1 -450   4.0   59   21.0   61.93 48.20   32  
6 4 W +2 -680   11.0   75
7 1NT E -1   +100 2.0   55
8 2NT W +1 -150   4.0   59
11 17 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
9 4 E = -620   6.0   64   27.0   65.34 49.76   30  
10 1NT x S +1   +380 22.0   100
11 4x N -2 -300   -15.0   16
12 4 S +2   +680 14.0   82
12 15 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
13 1NT W -1   +100 14.0   82   29.0   66.48 51.15   21  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 3 S -2 -200   22.0   100
16 2 N =   +110 -14.0   18
13 11 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
17 4 W -1   +50 2.0   55   6.0   53.41 51.32   19  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT S +2   +460 11.0   75
20 6 N -1 -100   -22.0   0
14 10 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
21 2 N =   +110 6.0   64   -2.5   48.55 51.13   19  
22 4 S =   +420 19.0   93
23 5 S +1   +620 -15.0   16
24 4 E +1 -450   -12.5   21
15 8 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
25 4 S =   +420 17.0   89   30.0   67.05 52.19   13  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 3 N +1   +170 -14.0   18
28 5 S =   +600 16.0   86
16 5 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
29 5x W = -750   21.0   98   15.2   58.63 52.59   11  
30 5 W -1   +50 5.0   61
31 3NT S -1 -100   8.0   68
32 6 S =   +980 -18.8   7
17 7 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
1 1 N -3 -150   16.0   86   11.1   56.30 52.81   10  
2 3x N -2 -500   -20.9   2
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 1NT E +1 -120   12.0   77
18 2 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
5 3NT N +1   +630 -9.0   30   -38.0   28.41 51.45   15  
6 3NT W -1   +100 -7.0   34
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 3NT W -1   +50 -15.0   16
19 2 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
9 2 N =   +110 -19.0   7   -25.0   35.80 50.63   18  
10 3 N =   +140 -7.0   34
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 E = -420   0.0   50