XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 3 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
1 4 S -2 -100   -21.0   2   16.0   59.09 59.09   12  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3 N +1   +130 13.0   80
4 5 N =   +650 17.0   89
2 6 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
5 3NT S -3 -300   21.0   98   8.4   54.77 56.93   8  
6 A+/A+ 4.4   60
7 1NT E +4 -210   -15.0   16
8 3 S =   +140 -2.0   45
3 6 - NS
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
9 4 N =   +420 -12.0   23   28.0   65.91 59.92   4  
10 1 S +2   +140 15.0   84
11 6 W = -920   6.0   64
12 3NT E -1   +50 19.0   93
4 3 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
13 3 E -2   +200 -5.0   39   -6.0   46.59 56.59   6  
14 4 W +1 -150   12.0   77
15 5 E -2   +100 -7.0   34
16 2 N +2   +130 -6.0   36
5 3 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
17 2 S +1   +140 4.0   59   21.0   61.93 57.66   6  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 1NT S =   +90 5.0   61
20 3 S +1   +130 12.0   77
6 3 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
21 4 W -1   +50 -14.0   18   -10.0   44.32 55.44   9  
22 3 W = -140   14.0   82
23 3 E +1 -170   8.0   68
24 5x W -1   +100 -18.0   9
7 4 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
25 6 E -1   +100 -20.0   5   -41.8   26.27 51.27   20  
26 4 W -2   +200 -17.8   10
27 2 E +1 -140   5.0   61
28 3x S -1 -200   -9.0   30
8 10 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43   -5.0   47.16 50.75   22  
30 2 W -1   +50 -2.0   45
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 2 E -3   +300 -3.0   43
9 12 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
1 3 E = -110   -11.0   25   -2.0   48.86 50.54   23  
2 6 E -2   +100 15.0   84
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 2 E +2 -170   -12.0   23
10 12 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
5 3 S -1 -100   19.0   93   30.0   67.05 52.19   16  
6 5 E +1 -680   11.0   75
7 2 E -1   +100 2.0   55
8 2 E +2 -170   -2.0   45
11 8 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
9 4 W = -620   -6.0   36   -33.0   31.25 50.29   27  
10 2 E -1   +100 -8.0   32
11 3 N -1 -50   -5.0   39
12 4 S +2   +680 -14.0   18
12 14 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
13 2 N +1   +140 7.0   66   15.0   58.52 50.98   22  
14 3 W = -140   -18.0   9
15 1NT N +1   +120 20.0   95
16 3 N -1 -50   6.0   64
13 11 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   -6.0   46.59 50.64   21  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT S +2   +460 -11.0   25
20 6 N -1 -100   22.0   100
14 11 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
21 3 W = -110   -20.0   5   -24.1   36.31 49.62   25  
22 4 S -1 -50   -8.0   32
23 4x E -3   +800 6.0   64
24 5 E +1 -420   -2.1   45
15 13 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
25 4 S +1   +450 6.0   64   -2.0   48.86 49.57   24  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 W -1   +50 -7.0   34
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 13 - NS
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
29 4 N =   +620 12.0   77   -1.0   49.46 49.56   23  
30 5x W -1   +100 6.0   64
31 2x W = -470   -20.0   5
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 13 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -21.0   38.09 48.88   31  
2 3 W -1   +50 1.0   52
3 3NT N -1 -50   -13.0   20
4 3NT E = -600   0.0   50
18 16 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
5 4 N -1 -100   13.0   80   25.0   64.20 49.74   25  
6 3NT E +1 -630   17.0   89
7 3NT S +2   +660 -20.0   5
8 3NT W +1 -430   15.0   84
19 13 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   1.0   50.57 49.78   23  
10 3 N =   +140 -7.0   34
11 3NT W = -400   14.0   82
12 4 W = -420   0.0   50