XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 9 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
1 2 N +3   +200 -6.0   36   -6.0   46.59 46.59   29  
2 3NT W -1   +50 18.0   91
3 3NT S -2 -100   -17.0   11
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 15 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
5 3NT S -2 -200   -15.0   16   -0.1   49.95 48.27   29  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 1NT E +4 -210   15.0   84
8 3 N =   +140 2.0   55
3 14 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   -36.0   29.55 42.03   40  
10 2 E -2   +200 -22.0   0
11 7 E -1   +50 -19.0   7
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 19 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
13 3 N -2 -200   21.0   98   34.0   69.32 48.85   30  
14 3x W +2 -730   22.0   100
15 5x E -2   +300 -14.0   18
16 2NT N =   +120 5.0   61
5 14 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
17 2x E -2   +300 16.0   86 -2.2   14.8   58.41 50.76   23  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 2 W -1   +100 0.0   50
20 1NT N +2   +150 1.0   52
6 12 - NS
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
21 3 W -1   +50 14.0   82   44.0   75.00 54.80   10  
22 3 S =   +140 11.0   75
23 2NT W -1   +100 1.0   52
24 5x W -1   +100 18.0   91
7 5 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
25 5x S -2 -300   -14.0   18   -54.7   18.93 49.68   28  
26 3 W -1   +100 -15.7   14
27 2 W = -110   -7.0   34
28 6 E -2   +100 -18.0   9
8 14 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43   3.0   51.70 49.93   26  
30 2 S -1 -50   3.0   57
31 3NT S +2   +660 -14.0   18
32 3 N -1 -50   17.0   89
9 14 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
1 4 E -1   +50 4.0   59   44.0   75.00 52.72   14  
2 7 E -3   +150 21.0   98
3 2 S +2   +170 19.0   93
4 2NT W +1 -150   0.0   50
10 8 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
5 4x S =   +790 22.0   100   -17.0   40.34 51.48   20  
6 6 W = -1430   -10.0   27
7 2 E +1 -140   -18.0   9
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 9 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
9 4 E +1 -650   15.0   84   14.0   57.95 52.07   15  
10 2 E = -90   9.0   70
11 4x W -1   +100 -12.0   23
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 8 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
13 2 N =   +110 -7.0   34   -7.0   46.02 51.56   20  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E = -110   -11.0   25
16 3 N =   +140 18.0   91
13 10 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   -50.0   21.59 49.26   30  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT N +2   +460 -11.0   25
20 4xx S =   +1080 -22.0   0
14 16 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   -6.7   46.18 49.04   30  
22 4 S -2 -100   -17.0   11
23 6 N =   +1370 14.0   82
24 3NT E = -400   6.3   64
15 15 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
25 4 S =   +420 17.0   89   1.0   50.57 49.14   29  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 3 W -1   +50 7.0   66
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 16 - NS
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
29 4 S =   +620 12.0   77   0.6   50.34 49.21   26  
30 5 W -3   +150 14.0   82
31 4 N -2 -200   -16.0   14
32 4 N =   +420 -9.4   29
17 13 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1 4 W +1 -450   9.0   70   21.0   61.91 49.96   23  
2 3 W -1   +50 -1.0   48
3 3NT N -1 -50   13.0   80
4 3NT E = -600   0.0   50
18 11 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
5 4 N -1 -100   13.0   80   1.0   50.57 50.00   24  
6 3NT E -1   +100 -7.0   34
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 3NT W = -400   2.0   55
19 12 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -1.0   49.43 49.97   22  
10 3 N -1 -100   4.0   59
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 E = -420   0.0   50