XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 11 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
1 4 N =   +420 -10.0   27   -19.0   39.20 39.20   39  
2 4 E = -420   2.0   55
3 4 S -1 -50   11.0   75
4 4x E -4   +1100 -22.0   0
2 21 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
5 3NT S =   +600 5.0   61   -32.9   31.33 35.27   46  
6 2 S +2   +170 -19.9   5
7 3NT E = -600   1.0   52
8 2 N -2 -100   -19.0   7
3 23 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
9 4 N =   +420 12.0   77   6.0   53.41 41.31   41  
10 2 S +2   +170 -20.0   5
11 6NT W = -990   2.0   55
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 20 - EW
Кужель К.И.
Костин А.В.
13 3 E -1   +100 12.0   77   3.0   51.70 43.91   40  
14 4 N =   +420 -14.0   18
15 4 S -1 -100   0.0   50
16 2NT N =   +120 5.0   61
5 20 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
17 2 S =   +110 16.0   86   27.0   65.34 48.20   32  
18 Av/Av 0.0   50
19 3 S -1 -50   12.0   77
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 16 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
21 3 W = -140   4.0   59   44.0   75.00 52.66   20  
22 3 W = -140   14.0   82
23 3NT E = -600   15.0   84
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 11 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
25 4 W +1 -650   -3.0   43   4.6   52.61 52.66   14  
26 4x S -2 -500   -9.4   29
27 1NT S -2 -100   17.0   89
28 4 E = -420   0.0   50
8 7 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43 -2.2   -24.2   36.25 50.61   23  
30 2 S =   +90 -6.0   36
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 11 - EW
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
1 3 E = -110   11.0   75   13.0   57.39 51.36   18  
2 5 E = -400   14.0   82
3 1NT N +1   +120 6.0   64
4 3NT E -1   +100 -18.0   9
10 9 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
5 4 E +3 -510   20.0   95   11.0   56.25 51.85   17  
6 4 W +2 -680   -11.0   25
7 3 N =   +110 -9.0   30
8 3NT W = -400   11.0   75
11 9 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -14.0   42.05 50.96   20  
10 2 E = -90   -9.0   30
11 4x W -1   +100 12.0   77
12 4 S +1   +650 -2.0   45
12 10 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
13 2 N +1   +140 -7.0   34   25.0   64.20 52.06   15  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 2 E = -110   11.0   75
16 4x E = -790   14.0   82
13 8 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
17 4 W -1   +50 2.0   55   -40.0   27.27 50.15   24  
18 4 E = -420   -18.0   9
19 3NT S +1   +430 -8.0   32
20 3NT N =   +600 -16.0   14
14 13 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
21 4 N -2 -200   -22.0   0   5.9   53.33 50.38   21  
22 2 S +1   +140 4.0   59
23 3NT S +3   +690 4.0   59
24 3NT E -2   +100 19.9   95
15 11 - NS
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
25 4 S +1   +450 6.0   64   -31.0   32.39 49.18   28  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 E = -140   -20.0   5
28 5 N =   +650 -6.0   36
16 14 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
29 3 N +1   +170 5.0   61   -6.0   46.57 49.02   28  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 1NT S +1   +120 -4.0   41
32 4 N +2   +480 -1.0   48
17 15 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
1 3NT E -1   +50 21.0   98 -2.2   11.3   56.45 49.45   26  
2 3 N -2 -200   -10.5   26
3 5x N =   +550 22.0   100
4 3NT W +2 -660   -19.0   7
18 14 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
5 4 N -1 -100   -13.0   20 -2.2   -45.2   24.32 48.06   34  
6 2NT E +1 -150   -4.0   41
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 3NT W +1 -430   -15.0   16
19 17 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
9 4 N -2 -100   11.0   75   16.0   59.09 48.64   31  
10 4 N -1 -100   4.0   59
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 E = -420   0.0   50