XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 1 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
1 5 N +1   +420 -10.0   27   18.0   60.23 60.23   10  
2 4 W +1 -450   10.0   73
3 3NT N -2 -100   17.0   89
4 4 N =   +620 1.0   52
2 8 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
5 3NT S +2   +660 16.0   86   8.9   55.06 57.64   7  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT W = -600   1.0   52
8 3x W -1   +100 -6.0   36
3 5 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
9 4 N =   +420 -12.0   23   -30.0   32.95 49.41   27  
10 2x W = -180   -20.0   5
11 4NT E +2 -490   14.0   82
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 14 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
13 3x E -2   +500 16.0   86   3.0   51.70 49.99   28  
14 3 N +2   +200 10.0   73
15 5x S -2 -500   -18.0   9
16 1NT N +1   +120 -5.0   39
5 14 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
17 2x E -2   +300 -16.0   14 -2.2   -19.2   39.09 47.81   33  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 2 W -1   +100 0.0   50
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 17 - NS
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
21 3 W = -140   -4.0   41   -25.0   35.80 45.81   34  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 4 E +1 -650   -18.0   9
24 3NT E -1   +50 11.0   75
7 22 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
25 5x S -3 -500   8.0   68 -2.2   -27.0   34.67 44.22   40  
26 5x S -4 -1100   -17.8   10
27 2 E = -110   7.0   66
28 2x S -3 -800   -22.0   0
8 20 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
29 3NT W = -600   -18.0   9   -51.0   21.02 41.32   46  
30 4 W -3   +150 -20.0   5
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3NT S +1   +430 -16.0   14
9 23 - EW
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   19.0   60.80 43.48   43  
2 3NT E -1   +50 -2.0   45
3 1 N +1   +110 13.0   80
4 2 E +2 -170   12.0   77
10 24 - NS
SIT
OUT
5 4.4   60   17.6   60.00 45.13   41  
6 4.4   60
7 4.4   60
8 4.4   60
11 20 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
9 4 E +1 -650   15.0   84   31.0   67.61 47.18   33  
10 1 S =   +80 3.0   57
11 3 W +1 -170   11.0   75
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 16 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
13 2 N +1   +140 -7.0   34   10.0   55.68 47.89   35  
14 3 E = -140   18.0   91
15 1NT W = -90   -5.0   39
16 3 E +2 -200   4.0   59
13 18 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
17 6x W -3   +500 22.0   100   31.0   67.61 49.40   29  
18 2 E +1 -140   -9.0   30
19 3NT S +2   +460 11.0   75
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 15 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   -0.8   49.56 49.41   26  
22 2 S +2   +170 13.0   80
23 6 N =   +1370 14.0   82
24 4x N -4 -800   -17.8   10
15 13 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   2.0   51.14 49.53   25  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 3 W -1   +50 7.0   66
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 14 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
29 3 N +1   +170 -5.0   39   6.0   53.43 49.77   22  
30 5x W -1   +100 6.0   64
31 1NT S +1   +120 4.0   59
32 4 N +2   +480 1.0   52
17 12 - NS
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
1 3x S -2 -300   10.0   73   4.0   52.27 49.92   24  
2 Av/Av 0.0   50
3 3NT S =   +400 4.0   59
4 3NT W +1 -630   -10.0   27
18 13 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
5 3NT N +2   +660 18.0   91   40.0   72.73 51.19   17  
6 2NT E = -120   0.0   50
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 4 W -1   +50 15.0   84
19 8 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
9 2 N =   +110 -19.0   7   -49.0   22.16 49.66   25  
10 3x N =   +730 -20.0   5
11 3x S -1 -100   -10.0   27
12 4 E = -420   0.0   50