XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
1 5 N +1   +420 10.0   73   13.0   57.39 57.39   15  
2 3NT W +2 -460   -14.0   18
3 3x E -1   +200 18.0   91
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 7 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
5 3NT S -2 -200   -15.0   16   -9.1   44.83 51.11   22  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3 E +2 -150   19.0   93
8 4 N -1 -50   -11.0   25
3 10 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
9 4 N +1   +450 7.0   66   -15.0   41.48 47.90   34  
10 1NT N -1 -100   -15.0   16
11 6NT E +1 -1020   -16.0   14
12 4 E = -420   9.0   70
4 14 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
13 3x E -2   +500 -16.0   14   -3.0   48.30 48.00   31  
14 3 N +2   +200 -10.0   27
15 5x S -2 -500   18.0   91
16 1NT N +1   +120 5.0   61
5 15 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
17 2 S +2   +170 -9.0   30   -47.5   23.04 43.01   39  
18 1NT W = -90   -10.5   26
19 2 S =   +110 -6.0   36
20 2x W -2   +500 -22.0   0
6 20 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
21 4 W = -420   -20.0   5   -19.0   39.20 42.37   45  
22 4 S -1 -50   -3.0   43
23 3NT E -1   +100 1.0   52
24 3 W = -110   3.0   57
7 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
25 5 E = -650   -3.0   43   -13.1   42.54 42.40   45  
26 4 S -3 -300   -3.1   43
27 2 W = -110   7.0   66
28 4 W +1 -450   -14.0   18
8 23 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
29 3NT E +2 -660   -15.0   16   -52.0   20.45 39.65   47  
30 2NT S -3 -150   -17.0   11
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3 N -1 -50   -17.0   11
9 24 - NS
SIT
OUT
1 4.4   60   17.6   60.00 41.91   46  
2 4.4   60
3 4.4   60
4 4.4   60
10 23 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
5 5 E = -450   -4.0   41   -15.0   41.48 41.87   46  
6 6 E = -1430   10.0   73
7 2 E -2   +200 -17.0   11
8 1NT W +2 -150   -4.0   41
11 21 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
9 4 W = -620   -6.0   36   11.0   56.25 43.18   45  
10 1NT E -1   +100 -8.0   32
11 3 W +1 -170   11.0   75
12 4 S =   +620 14.0   82
12 22 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
13 2 S =   +110 7.0   66   3.0   51.70 43.89   46  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 2 E = -110   11.0   75
16 4x W -1   +200 -22.0   0
13 23 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
17 4 E +2 -480   18.0   91   60.0   84.09 46.98   37  
18 4 E = -420   18.0   91
19 3NT N +1   +430 8.0   68
20 3NT S =   +600 16.0   86
14 18 - EW
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
21 3 N -1 -100   10.0   73   21.5   62.24 48.07   33  
22 2 S +1   +140 -4.0   41
23 5 S +2   +640 3.0   57
24 5 E = -450   12.5   79
15 17 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
25 4 S +1   +450 6.0   64   27.0   65.34 49.22   27  
26 4 N =   +620 13.0   80
27 3 N +1   +170 14.0   82
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 12 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
29 4 N =   +620 -12.0   23   -21.0   38.04 48.52   32  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 3 S =   +110 -2.0   45
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 16 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1 3NT E +1 -430   -3.0   43   -23.6   36.60 47.82   35  
2 3 N =   +140 -13.6   19
3 3NT N -1 -50   13.0   80
4 3NT W -2   +200 -20.0   5
18 18 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
5 4 N -1 -100   13.0   80   32.0   68.18 48.95   29  
6 3NT E -1   +100 -7.0   34
7 3NT S =   +600 11.0   75
8 3NT W +1 -430   15.0   84
19 14 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
9 2NT E -2   +200 -22.0   0   -7.0   46.02 48.80   30  
10 4x N -1 -200   14.0   82
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 E = -420   0.0   50