XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 22 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
1 3x W -2   +300 -1.0   48   7.0   53.98 53.98   17  
2 1NT W +2 -150   16.0   86
3 3 S +1   +130 13.0   80
4 5 N -1 -100   -21.0   2
2 9 - NS
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
5 3NT S -1 -100   -6.0   36   10.9   56.20 55.09   14  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT E = -600   1.0   52
8 2x N =   +470 18.0   91
3 6 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
9 4 N =   +420 12.0   77   -28.0   34.09 48.09   31  
10 1 S +2   +140 -15.0   16
11 6 W = -920   -6.0   36
12 3NT E -1   +50 -19.0   7
4 17 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
13 5 S -1 -100   -18.0   9   -21.0   38.07 45.58   34  
14 4x W -3   +500 17.0   89
15 4 E = -130   -2.0   45
16 2 E -1   +100 -18.0   9
5 18 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
17 2 S =   +110 16.0   86   -23.7   36.52 43.77   38  
18 1 E = -80   -16.7   12
19 3x W -2   +500 -22.0   0
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 19 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
21 3 W = -140   4.0   59   2.0   51.14 45.00   37  
22 2 S =   +110 -3.0   43
23 3NT W -2   +200 -10.0   27
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 19 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
25 4 E +2 -680   -13.0   20   -12.1   43.10 44.73   39  
26 4 S -3 -300   -3.1   43
27 3 N -3 -150   -14.0   18
28 6 E -2   +100 18.0   91
8 20 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
29 3NT W = -600   18.0   91   51.0   78.98 49.01   30  
30 4 W -3   +150 20.0   95
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3NT S +1   +430 16.0   86
9 15 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
1 3 E = -110   11.0   75   25.0   64.20 50.70   21  
2 3 E +1 -130   8.0   68
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3 E +1 -170   12.0   77
10 11 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
5 4 S -1 -100   19.0   93   6.0   53.41 50.97   23  
6 6 E = -1430   -10.0   27
7 2 W +1 -140   -18.0   9
8 2 E +1 -140   15.0   84
11 12 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   -8.0   45.45 50.47   25  
10 1NT E = -90   -9.0   30
11 2 W +1 -140   -6.0   36
12 5x W -6   +1400 22.0   100
12 13 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
13 2 N +1   +140 7.0   66   7.0   53.98 50.76   23  
14 4 E -2   +100 5.0   61
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4 N -1 -50   6.0   64
13 12 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
17 4 W -1   +50 2.0   55   16.0   59.09 51.40   18  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT N +1   +430 -8.0   32
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 9 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
21 1 S +1   +110 -6.0   36   -32.3   31.66 49.99   22  
22 4 S =   +420 -19.0   7
23 4 S +1   +650 -1.0   48
24 3NT E = -400   -6.3   36
15 11 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   31.0   67.61 51.17   16  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 3 E = -140   20.0   95
28 5 N =   +650 6.0   64
16 9 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
29 4 N =   +620 12.0   77   -23.0   36.96 50.28   20  
30 5x N -1 -100   -16.0   14
31 2x E = -470   -20.0   5
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 11 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
1 3NT E +1 -430   3.0   57   14.0   57.93 50.73   20  
2 3 E = -140   -1.0   48
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 1NT W +2 -150   8.0   68
18 11 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -1.0   49.43 50.66   21  
6 3NT E -1   +100 7.0   66
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 3NT W = -400   -2.0   45
19 11 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
9 4 E = -130   -18.0   9   18.0   60.23 51.16   15  
10 4 N -1 -100   -4.0   41
11 5 W -1   +50 18.0   91
12 4 W -1   +50 22.0   100