XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 8 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
1 4 S -1 -50   -16.0   14   -53.0   19.89 19.89   47  
2 3NT W +2 -460   -14.0   18
3 2x E = -670   -22.0   0
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 24 - NS
SIT
OUT
5 4.4   60   17.6   60.00 39.94   41  
6 4.4   60
7 4.4   60
8 4.4   60
3 20 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
9 4 N =   +420 12.0   77   36.0   70.45 50.11   25  
10 2x W +1 -380   22.0   100
11 3NT W +4 -520   -10.0   27
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 11 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
13 3 E -1   +100 -12.0   23   -37.0   28.98 44.83   35  
14 5 W = -400   -18.0   9
15 5x E -2   +300 14.0   82
16 2NT N -1 -50   -21.0   2
5 16 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
17 3NT N +1   +430 21.0   98   13.3   57.57 47.38   34  
18 2 S -3 -300   -15.7   14
19 1NT N =   +90 -5.0   39
20 1NT N +3   +180 13.0   80
6 17 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
21 3 W = -140   4.0   59   25.0   64.20 50.18   25  
22 3 W = -140   14.0   82
23 4 E +1 -650   18.0   91
24 3NT E -1   +50 -11.0   25
7 8 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
25 4 E +1 -650   3.0   57   30.6   67.38 52.64   15  
26 4x S -3 -800   13.6   81
27 2 N -3 -150   14.0   82
28 4 W = -420   0.0   50
8 8 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
29 3NT E +2 -660   -15.0   16   -11.0   43.75 51.53   19  
30 2NT S -3 -150   -17.0   11
31 3NT S +2   +660 14.0   82
32 3NT N =   +400 7.0   66
9 10 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
1 6x E -3   +500 22.0   100   12.0   56.82 52.12   17  
2 3NT E -2   +100 15.0   84
3 3 S =   +110 -13.0   20
4 2 E +2 -170   -12.0   23
10 9 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
5 4 E +3 -510   -20.0   5   -11.0   43.75 51.28   21  
6 4 W +2 -680   11.0   75
7 3 N =   +110 9.0   70
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 11 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
9 4 E -1   +100 21.0   98   -9.0   44.89 50.70   22  
10 2 W = -110   -15.0   16
11 3NT x E = -550   -22.0   0
12 3NT S +2   +660 7.0   66
12 11 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
13 3 N -1 -100   18.0   91   -21.0   38.07 49.65   26  
14 4x E -2   +300 -15.0   16
15 1NT N =   +90 -18.0   9
16 3 N -1 -50   -6.0   36
13 13 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
17 4 E +2 -480   18.0   91   1.0   50.57 49.72   26  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT N +2   +460 -11.0   25
20 4 S =   +620 9.0   70
14 12 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
21 3 N =   +140 -16.0   14   43.9   74.95 51.52   16  
22 4 S -2 -100   17.0   89
23 4 N -4 -400   22.0   100
24 6 W = -920   20.9   98
15 9 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
25 4 S +1   +450 6.0   64   -8.0   45.45 51.11   17  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 4 S =   +130 3.0   57
28 5 N =   +650 -6.0   36
16 8 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
29 4 S =   +620 -12.0   23   -52.5   20.14 49.18   27  
30 5x E -2   +300 -18.0   9
31 2NT N +2   +180 -10.0   27
32 4x W -2   +500 -12.5   21
17 14 - NS
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
1 1 N -3 -150   16.0   86   58.0   82.93 51.16   17  
2 3x W -2   +300 22.0   100
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 2NT E -1   +100 16.0   86
18 9 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
5 3NT N =   +600 -1.0   48   -44.0   25.00 49.71   26  
6 3NT E +1 -630   -17.0   11
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 3NT W +1 -430   -15.0   16
19 13 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
9 3 N -1 -50   6.0   64   -1.0   49.43 49.70   24  
10 3 N =   +140 7.0   66
11 3NT W = -400   -14.0   18
12 4 W = -420   0.0   50