XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
1 5 N +1   +420 -10.0   27   -13.0   42.61 42.61   34  
2 3NT W +2 -460   14.0   82
3 3x E -1   +200 -18.0   9
4 4 N =   +620 1.0   52
2 18 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
5 3 S +2   +150 0.0   50   1.3   50.72 46.67   33  
6 4 S +1   +450 -16.7   12
7 3NT E = -600   -1.0   48
8 3x N -1 -100   19.0   93
3 18 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
9 4 N =   +420 12.0   77   -28.0   34.09 42.48   39  
10 1 S +2   +140 -15.0   16
11 3NT W +2 -460   -16.0   14
12 4 W = -420   -9.0   30
4 20 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
13 3 E -1   +100 -12.0   23   -3.0   48.30 43.93   39  
14 4 N =   +420 14.0   82
15 4 S -1 -100   0.0   50
16 2NT N =   +120 -5.0   39
5 21 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
17 3NT S =   +400 18.0   91   34.9   69.83 49.11   30  
18 1NT x N =   +180 20.9   98
19 3 W -2   +200 14.0   82
20 1NT N +1   +120 -18.0   9
6 15 - EW
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
21 2 W +2 -170   17.0   89   40.0   72.73 53.05   19  
22 3 W = -140   14.0   82
23 3NT E = -600   15.0   84
24 4x N -1 -100   -6.0   36
7 10 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
25 4 E +1 -650   3.0   57   -26.0   35.25 50.51   23  
26 4x W -3   +800 -22.0   0
27 2 W = -110   -7.0   34
28 4 E = -420   0.0   50
8 12 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
29 3NT W +2 -660   -15.0   16   17.0   59.66 51.65   18  
30 3 E -1   +50 2.0   55
31 3NT S +2   +660 14.0   82
32 3NT N +1   +430 16.0   86
9 8 - EW
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
1 5x E -2   +300 -20.0   5   -33.0   31.25 49.38   29  
2 5 E -1   +50 -2.0   45
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3 E = -140   -5.0   39
10 15 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
5 4 S -2 -200   13.0   80   42.0   73.86 51.83   18  
6 6 E = -1430   -10.0   27
7 2 W -2   +200 17.0   89
8 1NT W +1 -120   22.0   100
11 10 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
9 4 W = -620   6.0   64   16.0   59.09 52.49   14  
10 1NT S =   +90 2.0   55
11 3x N =   +530 22.0   100
12 4 S =   +620 -14.0   18
12 7 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
13 2 W -2   +200 -18.0   9   -8.0   45.45 51.90   17  
14 4x E -2   +300 -15.0   16
15 2 E = -110   11.0   75
16 4x E = -790   14.0   82
13 9 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
17 4 E +2 -480   -18.0   9   -28.0   34.09 50.53   22  
18 2 E +1 -140   -9.0   30
19 3NT S +1   +430 -8.0   32
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 11 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
21 3 W = -110   20.0   95   24.1   63.69 51.47   17  
22 4 S -1 -50   8.0   68
23 4x E -3   +800 -6.0   36
24 5 E +1 -420   2.1   55
15 9 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   8.0   54.55 51.68   14  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 4 S =   +130 -3.0   43
28 5 N =   +650 6.0   64
16 4 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
29 5x E -1   +200 2.0   55   46.9   76.65 53.24   8  
30 4x S -1 -100   16.0   86
31 3 N -1 -100   8.0   68
32 6x S -1 -100   20.9   98
17 1 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
1 6 W -1   +50 -21.0   2   -20.5   38.33 52.36   11  
2 4 N -2 -200   10.5   74
3 3NT N +2   +460 -20.0   5
4 3NT W +1 -630   10.0   73
18 5 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
5 3NT N +1   +630 -9.0   30   -5.0   47.16 52.07   12  
6 3 E +1 -130   2.0   55
7 3NT S +2   +660 -20.0   5
8 3NT W +2 -460   22.0   100
19 6 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -44.0   25.00 50.65   17  
10 4x W -2   +500 -16.0   14
11 5x W -1   +100 -22.0   0
12 4 W = -420   0.0   50