XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 5 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
1 6 N =   +920 21.0   98   31.0   67.61 67.61   5  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3 S =   +110 4.0   59
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 2 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 3NT S -1 -100   6.0   64   -30.9   32.44 50.03   23  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 1NT E +2 -150   -19.0   7
8 2x E -3   +500 -20.0   5
3 10 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   15.0   58.52 52.86   17  
10 1NT N -1 -100   15.0   84
11 6NT E +1 -1020   16.0   86
12 4 E = -420   -9.0   30
4 8 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
13 3 E -2   +200 -5.0   39   19.0   60.80 54.84   16  
14 4 E = -420   20.0   95
15 4 W = -420   14.0   82
16 2 S +1   +140 -10.0   27
5 13 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   0.5   50.26 53.93   13  
18 1NT W = -90   10.5   74
19 2 S =   +110 6.0   64
20 3 S +1   +130 -12.0   23
6 7 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
21 4 W -2   +100 22.0   100   7.0   53.98 53.93   14  
22 3NT N -5 -250   -22.0   0
23 2 S -1 -100   -4.0   41
24 5 W -1   +50 11.0   75
7 7 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
25 6 E -1   +100 -20.0   5   -19.4   38.97 51.80   17  
26 4x S -3 -800   13.6   81
27 2 W +1 -140   5.0   61
28 3NT W -2   +100 -18.0   9
8 9 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   9.0   55.11 52.21   15  
30 3NT x N -2 -300   -22.0   0
31 3NT S +3   +690 21.0   98
32 3NT N =   +400 7.0   66
9 8 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
1 5x E -2   +300 20.0   95   33.0   68.75 54.05   12  
2 5 E -1   +50 2.0   55
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 3 E = -140   5.0   61
10 6 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
5 4 E +2 -480   7.0   66   26.0   64.77 55.12   9  
6 6 E = -1430   10.0   73
7 2 E -1   +100 -2.0   45
8 3NT W = -400   11.0   75
11 4 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
9 4 E = -620   -6.0   36   -56.0   18.18 51.76   16  
10 1NT E -2   +200 -14.0   18
11 5x W -2   +300 -16.0   14
12 5x W -4   +800 -20.0   5
12 8 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
13 2 N =   +110 7.0   66   7.0   53.98 51.95   16  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 2 E = -110   11.0   75
16 3 N =   +140 -18.0   9
13 8 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   40.0   72.73 53.55   11  
18 4 E = -420   18.0   91
19 3NT S +1   +430 8.0   68
20 3NT N =   +600 16.0   86
14 6 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   -36.7   29.16 51.80   15  
22 2 S +1   +140 4.0   59
23 5 N +1   +620 -15.0   16
24 3x N -3 -500   -15.7   14
15 7 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -36.0   29.55 50.32   22  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 4 E -2   +100 1.0   52
28 5x W -4   +800 -18.0   9
16 11 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
29 4 W = -130   17.0   89   46.0   76.11 51.93   15  
30 3NT x W = -550   22.0   100
31 3NT S -1 -100   8.0   68
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 6 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
1 3NT E +1 -430   -3.0   43 -2.2   -26.8   34.78 50.92   19  
2 2 N +1   +140 -13.6   19
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 1NT E +4 -210   -4.0   41
18 9 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
5 3NT N =   +600 1.0   52   44.0   75.00 52.26   10  
6 3NT E +1 -630   17.0   89
7 3NT S =   +600 11.0   75
8 3NT W +1 -430   15.0   84
19 1 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -2.0   48.86 52.08   12  
10 3 N -2 -200   14.0   82
11 3x S -1 -100   -10.0   27
12 4 E = -420   0.0   50