XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: S   VUL: EW
  K 
  A1073 
  Q72 
  AJ932 
 Q532 19 10876
 KQ54 J8
 J96 K85
 106 8754
  AJ94 
  962 
  A1043 
  KQ 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 8 10 10 11 E 2 4 3 3 2
S 10 8 10 10 11 W 2 4 3 3 2
minimax = 3NT N, +430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
3NT S 4 +1     430 -8.0 8.0 32 68
2
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3NT N 6 +1     430 -8.0 8.0 32 68
3
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT N 8 +1     430 -8.0 8.0 32 68
4
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
3NT N 7 +3     490 22.0 -22.0 100 0
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
3NT N J +2     460 11.0 -11.0 75 25
6
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
3NT S 2 +2     460 11.0 -11.0 75 25
7
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N 5 =     400 -19.0 19.0 7 93
8
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
3NT S 2 +1     430 -8.0 8.0 32 68
9
Кужель К.И.
Костин А.В.
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
3NT S 10 +1     430 -8.0 8.0 32 68
10
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3NT N 2 +2     460 11.0 -11.0 75 25
11
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT S 6 +2     460 11.0 -11.0 75 25
12
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
3NT N 8 +1     430 -8.0 8.0 32 68
13
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
3NT N 6 +2     460 11.0 -11.0 75 25
14
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
3NT N 2 +2     460 11.0 -11.0 75 25
15
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
3NT N 7 +1     430 -8.0 8.0 32 68
16
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
3NT S 6 +1     430 -8.0 8.0 32 68
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
3NT S 4 +2     460 11.0 -11.0 75 25
18
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT S 3 +2     460 11.0 -11.0 75 25
19
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
3NT N 7 +2     460 11.0 -11.0 75 25
20
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
3NT N 6 +2     460 11.0 -11.0 75 25
21
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
3NT S 4 =     400 -19.0 19.0 7 93
22
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT S 4 -1 -50  -22.0 22.0 0 100
23
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
3NT N 2 +1     430 -8.0 8.0 32 68
24
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0