XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 13 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
1 3NT S -1 -50   16.0   86   -6.0   46.59 46.59   29  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3 E -1   +100 5.0   61
4 4x E -3   +800 -20.0   5
2 16 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
5 5xx S =   +1000 22.0   100   33.9   69.27 57.93   6  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT W = -600   1.0   52
8 4x W -2   +300 13.0   80
3 4 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
9 4 N =   +420 12.0   77   -11.0   43.75 53.20   16  
10 1 S +1   +110 -6.0   36
11 6NT W = -990   2.0   55
12 3NT E -1   +50 -19.0   7
4 9 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
13 3 N -2 -200   21.0   98   20.0   61.36 55.24   14  
14 3 E +1 -170   15.0   84
15 5x W -3   +500 -21.0   2
16 1NT N +1   +120 5.0   61
5 6 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
17 2 S +1   +140 4.0   59   34.9   69.81 58.16   4  
18 2x S -2 -500   19.9   95
19 3 S -1 -50   12.0   77
20 2NT N +1   +150 -1.0   48
6 3 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
21 4 W -1   +50 14.0   82   10.0   55.68 57.74   4  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 3 E +1 -170   -8.0   32
24 5x W -1   +100 18.0   91
7 1 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
25 6x S -4 -800   16.0   86   17.8   60.10 58.08   4  
26 4 S -2 -200   -5.2   38
27 2 W = -110   -7.0   34
28 4 E +1 -450   14.0   82
8 2 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
29 3NT E +1 -630   -3.0   43   23.0   63.07 58.70   3  
30 2NT S -3 -150   17.0   89
31 3NT N +1   +630 3.0   57
32 3 N +1   +130 6.0   64
9 1 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   -18.0   39.77 56.60   4  
2 5 E = -400   14.0   82
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3NT E -2   +200 -22.0   0
10 3 - NS
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
5 4x S -1 -200   13.0   80   -1.0   49.43 55.88   7  
6 4 E +2 -680   11.0   75
7 1NT E +1 -120   -14.0   18
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 5 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
9 4 E +1 -650   -15.0   16   2.0   51.14 55.45   5  
10 3 E -3   +300 19.0   93
11 4 N -2 -100   0.0   50
12 4 S +1   +650 -2.0   45
12 2 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
13 1NT N +2   +150 -15.0   16   -5.0   47.16 54.76   7  
14 3x E -1   +100 -5.0   39
15 1NT W = -90   -5.0   39
16 3x E +1 -930   20.0   95
13 4 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
17 4 E +1 -450   -12.0   23   19.0   60.80 55.22   5  
18 4 E -2   +100 2.0   55
19 3NT N +3   +490 22.0   100
20 5 N =   +650 7.0   66
14 3 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
21 3 S =   +140 -16.0   14   -44.6   24.66 53.04   11  
22 4 S =   +420 -19.0   7
23 6 S =   +1370 -14.0   18
24 A-/A+ 4.4   60
15 6 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -63.0   14.20 50.45   21  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 3x S +1   +570 -22.0   0
28 6NT S =   +1440 -22.0   0
16 11 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
29 4 W = -130   -17.0   11   -46.0   23.89 48.79   30  
30 3NT x W = -550   -22.0   0
31 3NT S -1 -100   -8.0   32
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 15 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
1 3NT E -1   +50 -21.0   2 -2.2   -15.7   41.05 48.34   32  
2 3 N -2 -200   10.5   74
3 5x N =   +550 -22.0   0
4 3NT W +2 -660   19.0   93
18 15 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
5 4 N =   +620 -3.0   43   -27.0   34.66 47.58   36  
6 2NT E -2   +200 -16.0   14
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 2 W +2 -170   -1.0   48
19 18 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -8.0   45.45 47.47   38  
10 3NT W -3   +300 -12.0   23
11 4x N -2 -300   10.0   73
12 4 E = -420   0.0   50