XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: S   VUL: None
  Q83 
  AKJ 
  Q843 
  976 
 AK1095 27 74
 10953 8764
 J65 A7
 5 AK432
  J62 
  Q2 
  K1092 
  QJ108 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 5 4 6 6 E 6 8 9 6 7
S 6 5 4 6 6 W 6 8 9 6 7
minimax = 2 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
2 W A = -110  7.0 -7.0 66 34
2
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
2NT N 7 -2 -100  17.0 -17.0 89 11
3
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
3 N 7 -3 -150  -14.0 14.0 18 82
4
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 E 3 +1 -140  -5.0 5.0 39 61
5
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
2 W K = -110  7.0 -7.0 66 34
6
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
2 W K = -110  7.0 -7.0 66 34
7
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
2 W 3 +1 -140  -5.0 5.0 39 61
8
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
2 N A -3 -150  -14.0 14.0 18 82
9
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 W A = -110  7.0 -7.0 66 34
10
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
Кужель К.И.
Костин А.В.
2 W K = -110  7.0 -7.0 66 34
11
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
1NT S K -2 -100  17.0 -17.0 89 11
12
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4x N 8 -4 -800  -22.0 22.0 0 100
13
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3 N K -3 -150  -14.0 14.0 18 82
14
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
3 N 7 -3 -150  -14.0 14.0 18 82
15
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
2 E Q +1 -140  -5.0 5.0 39 61
16
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
2 W A +1 -140  -5.0 5.0 39 61
17
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
2 E 3 +2 -170  -20.0 20.0 5 95
18
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
2 W A = -110  7.0 -7.0 66 34
19
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 N A -3 -150  -14.0 14.0 18 82
20
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
2 E 2 -3     150 22.0 -22.0 100 0
21
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E Q -1       50 20.0 -20.0 95 5
22
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
2 E Q = -110  7.0 -7.0 66 34
23
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
2 W 2 = -110  7.0 -7.0 66 34
24
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0